01/02/2018 14:59

img_7396NY BIOGRAFI!

Aasmund Olavsson Vinje – heilt fysisk

av Ingvild Handagard

Dikter, journalist, taler og jurist Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) strevde med kjærligheten,

og var midt i en språkstrid da han levde.

Han mente at nordmenn skulle skrive nynorsk, men dansk var enerådende i hans tid.

Han tok nynorsk i bruk som skriftspråk i sin egen avis Dølen, og i bøker.

Dette er historien om livet hans, og om kjærligheten, og om kjærligheten til det nynorske språket.

Mer om boken på egen side.

Bestill på e-post: her