Foredrag

 

bildeVINJE-WbeskåretaAasmund Olavsson Vinje – hans liv og livsverk

Ingvild Handagard tar utgangspunkt i sine to biografier:

«Aasmund Olavsson Vinje– å tenke er å være fri» (2013) og «Aasmund Olavsson Vinje – heilt fysisk» (2017).

Dikt som «Blåmann, blåmann bukken min», «Den dag kjem aldri at eg deg gløymer», og utallige andre – viser Aasmunds sårbare side, men han var også veldig stri. Med sterk vilje fremmet han nynorsk som ingen andre hadde gjort før ham.

Forfatteren Aasmund Olavsson Vinje levde mellom 1818 – 1870.

Fra før kjenner vi best forfattersiden av ham, mens Ingvild Handagard legger mye vekt på barndom og ungdomstiden, forholdet til faren, og tapene Aasmund led tidlig. Livet var dramatisk og bevegende for denne fjellmannen, nynorskmannen, avismannnen, og foregangsmannen fra Telemark. Språkkampen kom i godt voksen alder. Ingvild Handagard får fram en levende fortelling med nytt kildemateriale som utdyper det vi tidligere har visst om ham. Foredraget tar 45 minutter                        

 

 

skoleHør på meg da!

Foredrag om barns fortellerutvikling

Hvordan utvikles barnets fortellerevne? Hvordan har vi alle lært å fortelle historier?

Blir barnet en god forteller tidlig fremmer det evnen til den abstrakte tenkning som kreves i skolen.

For: Personale i barnehage, skole, bibliotek; foresatte, besteforeldre og voksne som jevnlig er i kontakt med barn.

Foredraget varer 30 minutter. Bruk det gjerne som innledning på foreldremøter, lærersamlinger, seminarer.