Fortellerteknikk – hva er det?

youngHva er fortellerteknikk?

Hva kan du bruke den til?

 

 

Fortellerteknikk er …

Fortellerteknikk er ikke en enkelt teknikk, men et samlebegrep for øvelser og teknikker.

Fortellerteknikk bruker billedskapende språk, og blir også en hukommelsesteknikk.

Ingvild Handagard har skrevet to fagbøker om fortellerteknikk, stemmebruk og fremføring (se Bibliografi under Om oss).

På kursene sine velger hun med sin brede erfaring de teknikkene som du trenger og som får deg fremover mot ditt ønskete mål.

God fortellerteknikk er grunnlaget for å nå andre mennesker. Og grunnmuren for god fortellerteknikk kan hentes fra antikken.

 

Kunnskap fra antikken

I antikken ble det lagt stor vekt på å lære bort kunsten å være overbevisende. Faget het retorikk.

Ordet «retorikk» betyr talekunst, men arbeidsmetodene og teknikkene brukes både i tale og skrift.

Å kunne fortelle en historie med troverdighet var del av almendannnelsen i antikken.

Retorikkfaget gir kunnskap om hvorfor fortelling er viktig når du vil være overbevisende.

Både vi som enkeltpersoner og bedrifter bruker fortellinger mer eller mindre bevisst.

I antikken arbeidet lederne med fortellerkunst for å kunne påvirke tilhøreren. Dagens ledere vil også påvirke andre.

Alle har noen vi gjerne vil få gjennomslag hos.

 

God fortellerteknikk gjør deg troverdig og overbevisende 

For å fremtre overbevisende, må du stå inne for historien du forteller. Utgangspunktet er deg og din faglige rolle.

Tror du på innholdet i det du sier? Er du overbevist selv – vil tilhørere, seere og lesere kunne bli overbevist.

Ansvaret ligger på deg – fortellerteknikk tar opp hvordan du argumenterer – hvordan du påvirker med ord og språklige bilder,

– hvordan stemmen og kroppen fungerer som fortellende element.

Fortellerteknikk handler også om hvordan du får idéer – og om hvordan du kan huske det du vil si når du forteller.

 

Hva ønsker du å bruke fortellerteknikk til?

De som bruker fortelling i sin jobb legger vekt på …

 

 • Fortellingen som sier hvem vi er
 • Fortelling som tydeliggjør bedriftens særpreg og medarbeidernes personlighet som utøvere av særpreget
 • Fortelling som skaper ny giv
 • Fortellinger som får frem skjult, taus kunnskap
 • Fortelling som stemningsskaper
 • Fortellinger som spleiser ulike mennesketyper til en gruppe
 • Fortellinger som oppmuntrer kolleger og medarbeidere, den gode samarbeidsfortellingen
 • Fortelling brukt strategisk i medarbeidersamtaler, ved rådgivning, i intervjuer, taler, annonser, brosjyrer og bedriftens årsrappport
 • Jobbfortellinger som daglig påvirker resultatet
 • Din, min og vår historie – medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere – forteller de samme historie?
 • Ledelsens fortelling kontra medarbeidernes: Hvilken fortelling uttrykkes overfor kunder og samarbeidspartnere? Hvilken fortelling knyttes til bedriften?
 • Kvinner og menns fortellerteknikk. Forskjeller hindrer kunnskapsflyt og skaper misforståelser. Bevissthet om forskjellen i fortellerteknikk hos kvinner og menn fremmer kunnskapsoverføring i grupper med deltakere av begge kjønn
 • Den morsomme fortellingen – humor som inspirasjon og pådriver på jobben, og bevisstgjøring av humor og fortellinger som tråkker på andre –  for å unngå å gjøre det.
 • Case – menneskers erfaring uttrykt som fortelling danner grunnlag for å lære å ta bedre avgjørelser.
 • Jeg vet: Jeg har noe å formidle! Informasjon med fortellingens dramaturgiske oppbygning. Et konkret billedskapende språk skaper interesse for saken, og den huskes.
 • Lære gjennom fortelling. Fortellinger deler kunnskap som ellers ville vært ukjent.
 • For hjelpeapparatet – få tak i historien — finn andres historie for å formidle den videre eller for å forstå så du kan hjelpe best mulig.
 • Din egenpresentasjon: Bruk en fortelling bevisst til å presentere deg overfor nye mennesker – og bli klar over hva fortellingen også kan avsløre. Analyser dine egne fortellinger om deg selv. De sier mye om holdninger, politisk ståsted, moral og interesser. Hvem forteller du at du er?

 

 

Fortellerteknikk i skolen

Ta kontakt for nærmere informasjon om et tre-årig prøveprosjekt Ingvild Handagard utførte i norskfaget i videregående skole med bruk av fortellerteknikk. Meget gode faglige resultater for elevene. Hele klassen deltok, uansett bakgrunn – og det var ni forskjellige nasjonaliteter. Elevene opplevde ikke prestasjonspress, og tause elever begynte å snakke, både under gruppearbeid, ved enkeltfremføringer og i klasseromssamtalen. De skriftlige arbeidene ble betydelig forbedret, også for fremmedspråklige. Opplegget har overføringsverdi til muntlig arbeid i alle fag i skolen.

 

Sagt om kursene 

En leder sier: «Det er veldig givende å klare å ‘holde’ en forsamling med en god historie. Det er en følelse av å skape noe, med detaljer og replikker ut fra eget hode.»

En medarbeider sier: «Det er utfordende og litt skremmende at etter å ha gjennomgått virkemidlene, tolket og omformet historien, så tror jeg på at jeg har noe å fortelle.»

En tredje oppdaget nye sider ved en kollega: «Hun er en utmerket forteller, men får ikke utfoldet seg i de trange formene vi har i jobben.»

Og fjerdemann sier: «Når jeg lærer fortellerteknikk husker jeg også fortellingene og kan formidle innholdet videre!»