Stemmebruk og fremføring

radiostudioGod i muntlig?

Bevisstgjør din muntlige fremføring

Lær stemmebruk og fremføringskunnskap

 

Stemmen i din kropp

Du skal si noe. Du er der med din kropp, foran deg er en forsamling tilhørere. Du er synlig. Hvordan takler du uforutsigbarheten i muntlig fremføring?

Det du skal si skal formidles på en god måte. Som muntlig formidler trenger du fremføringskunnskap.

Det er forskjell på privat og profesjonell muntlig formidling. Du kan finne en naturlig måte for deg å knytte kontakt med tilhørerne på.

Hvordan står eller sitter du? Hvordan beveger du deg? Eller bruker hendene? Det påvirker stemmen din. Og det påvirker hvordan tilhørerne oppfatter deg.

 

Stemmen — et arbeidsverktøy

Innøving av gode arbeidsvaner for å forebygge slitasje og skader er viktig. Vi er mer avhengig av stemmen i jobben enn vi tenker over. Stemmen er et arbeidsredskap.

Når stemmen skjelver og du er nervøs før en opptreden – lær grunnleggende teknikker som demper skjelvet. Lær stemmens stressmestring.

 

Stemmereparasjon

Har du blitt hes, eller har stemmen fått en påkjenning? Krisehjelp gis hvis du skulle være så uheldig å miste stemmen eller få stemmeproblemer før en presentasjon.

 

Stemmen i jobbsammenheng

Fra et intervju med Ingvild Handagard i Kvinner og Klær:

«— Stemmen preges av de vi vokser opp med, altså familien. Men vi kan lære mye også i voksen alder, for det er nesten ingen grenser for hva muskler kan få til, sier Ingvild Handagard.

Hun ga nylig ut boken ‘Stemmer det?’, beregnet på deg som vil bruke stemmen bedre på jobben. Bli hørt. Og lær å skille mer mellom den private og den profesjonelle stemmen.»

Fra et intervju med journalist Tone Stidahl Kvinner og Klær nr. 7/2004

  

Stemmen som døråpner

Hver stemmes klangkvalitet er unik. Stemmen er så personlig at den kan brukes som «døråpner» i stedet for nøkkelkort. Vet du på hvilken måte du kan åpne dører hos lytteren gjennom din stemmebruk?

Hvordan klinger din stemme? Er stemmen varm, hard, fast, skingrende, myk, klar, snublende, for dyp, for svak, hes? Blir du fort sliten i stemmen?

God muskelbruk gjør stemmen varm, klangfull og fleksibel. Finn din beste naturlige stemme!

 

Bedriftens stemme utad

Kundekontakten – er bedriftens stemme utad. Kundens første møte med bedriften. Medarbeideres uttrykksform tolkes som bedriftens holdning til sine kunder.

God stemmebruk gir bedre kontakt, raskere behandlingstid og mer fornøyde kunder. Møter ansikt til ansikt eller via telefon har forskjellige krav til fremføringen.

 

Muntlig for barn

Muntlig for førskolebarn — med pedagoger og foresatte som forbilder. For småbarn er det viktig at førskolelærerne vet hva som kan forventes av barns fortellinger på forskjellige utviklingsstadier, og hvordan de kan oppmuntre barnet til å uttrykke seg.

 

Muntlig i skolen

Mange lærere får problemer med stemmen i klasserommet. Mange blir hese, noen må sykmelde seg.

Kunnskap om stemmens anatomi, og å fremme en sunn stemmebruk i støyende omgivelser er viktig.