Bli en god fortellerkurs

fotball

Arbeid med fortellerkunstens hemmeligheter!

 

Om undervisningen

All undervisning veksler mellom praktiske øvelser, deltakernes innspill, forelesning og eksempler. I alle kurs i muntlig formidling inngår veiledning i fremføring og stemmebruk.

Kursinnholdet tilrettelegges for deltakerne i den bestemte gruppen. Ingvild Handagard har med sin brede erfaring et sjeldent overblikk. Hun bidrar til at du utvikler din kunnskap om å skape gode fortellinger. Du vet best hva det er du vil formidle, hun hjelper deg til å få innholdet fram på en måte som du kjenner er naturlig for deg og jobben du skal gjøre. Antall deltakere og varighet tilpasses hvert enkelt oppdrag.

Undervisningen legges til dine egne lokaler eller eksternt der du velger kurssted. Vi kan også foreslå hyggelige og velegnete kurssteder.

Det gis også intensiv enkeltundervisning over fire undervisningstimer på samme dag sentralt i Oslo.

 

Siden kursene ikke er fasttømret på forhånd, er dette noen av de elementene som Ingvild Handagard arbeider med:

 

  • Fortellerteknikk, grunnleggende

Grunnleggende muntlig fortellerteknikk. Praktiske øvelser basert på et solid faglig fundament. Trening i fortellerteknikk.

Deltakerne fremfører et eventyr eller en myte for hverandre (Ingvild har med mange du kan velge blant),

og du opplever hvordan de urgamle historiene gir kraft også i dag samtidig som fortellerteknikk øves inn.

 

  • Fortellerteknikk med selvvalgt stoff

Praktiske øvelser og videre trening i fortellerkunst med det stoffinnholdet du har med og vil utarbeide videre.

Særlig vekt på arbeidsmetoder for å utvikle et personlig muntlig uttrykk.

Deltakerne fremfører en egen historie for hverandre.

 

  • Jeg-fortellingen ­­– jeg har noe å fortelle!

Dette er trening i fortellerteknikk med jeg-vinkel (eller bedriftsvinkel, se neste punkt).

Historiene om deg sier noe om dine holdninger, politisk ståsted, moral og interesser, din kjerne, din styrke og kraft – eller mangler på det.

Bruk en fortelling bevisst til å presentere deg overfor nye mennesker – og bli klar over hva fortellingen også kan avsløre.

Bevisstgjør din egenpresentasjon. Analyser dine egne fortellinger om deg selv. Hvem forteller du at du er?

 

  • Bedriftens egenhistorie. Firmafortellingen.

Hva sier vi om arbeidsplassen gjennom fortellingene vi bruker?

En leder med god fortellerteknikk bruker elementer og teknikker fra eventyrenes og mytenes verden. Bedriftens historier vil da huskes og kan gjenfortelles uten misforståelser; de lever videre og gir kraft til det daglige arbeidet. En god fortelling har et løft som gir mottakeren mulighet til å se fremover og utover dagen i dag. Hvem forteller du at bedriften er?

 

  • Fortelling for fremtiden, scenariet

Din jakt på den troverdige fremtidsfortelling. Scenariet skal gi nye bilder og en opplevelse av fremtidige muligheter, men også ta for seg risiko og usikkerhet i fremtiden på en levende måte. Scenariet hjelper deg å tenke fremover mens du beveger deg mot fremtiden. Ledere som vil videreutvikle sin evne til å tenke seg alternative fremtidsutsikter for bedriften har god nytte av fortellerteknikk for å skape en dynamisk fortelling; fortellerteknikk gir inspirasjon og arbeidsglede for år fremover. God fortellerteknikk er en forutsetning for at andre skal bli oppglødde og bidra positivt til fremtiden. Skap en felles fortelling, et felles ståsted. Forhindre misforståelser i overføring av holdninger, kunnskap og informasjon til mange. Samle mange innspill til en fortelling alle enes om.

 

 Hva sier tidligere deltakere?

Sagt om kursene

En leder sier: «Det er veldig givende å klare å ‘holde’ en forsamling med en god historie. Det er en følelse av å skape noe, med detaljer og replikker ut fra eget hode.»

En medarbeider sier: «Det er utfordende og litt skremmende at etter å ha gjennomgått virkemidlene, tolket og omformet historien, så tror jeg på at jeg har noe å fortelle.»

En oppdaget nye sider ved en kollega: «Hun er en utmerket forteller, men får ikke utfoldet seg i de trange formene vi har i jobben.»

Og en sier: «Når jeg lærer fortellerteknikk husker jeg også fortellingene og kan formidle innholdet videre!»