Skrivekurs

skriving

Skjønnlitterær skriving

Karakterutvikling. Dialog. Dramaturgi.

Deltakerne må levere tre sider manus før kurset begynner.

 

Kryssende spor

Fagskriving eller bare skrive skjønt?

Bruk av skjønnlitterær fortellerteknikk i faglitterær skriving.

Eksempler og skriveøvelser.

Deltakerne må levere tre sider manus før kurset begynner.

 

 

Om å skrive og skrive om

Å skrive er å

– finne et språk for historien du vil fortelle

– finne fortellingen som er viktig nok for deg å formidle til andre

– finne den dramaturgiske form som fremhever din fortelling

 

Å skrive om

– er å velge nye ord som lar deg uttrykke innholdet klarere og mer poetisk

– er å stole på fortellingen, gjøre den mer robust

– er å være åpen for en ny form på teksten

 

Skrive om for å bli lest

Å skrive om for større klarhet, mer poesi og kraft  – for at leseren skal oppleve et språk, en fortelling, en form som berører. Å skrive gjør du alene.

Å skrive om og bearbeide teksten – er å gi leseren mulighet til å oppleve den historien du sitter med best mulig.

Fortsett å skrive, og skriv om – inntil språket, fortellingen og formen blir helhetlig. Det er slik vi utvikler oss og så blir lest.