Talekurs med talemanus

ungdomTalemanus og talen

Lær å skrive et godt talemanus og hold prøvetale under veiledning

før en viktig begivenhet. Dette blir en muntlig-skriftlig sjanger,

men skal ved fremføring lyde muntlig og ledig.

Flett også inn fortellinger i et foredrag eller forelesning,

som et eksempel og klargjøring, samtidig som fortellingen

er solid faglig forankret.

 

 

 

 

 

formidling

«Jeg er ingen taler, men … »

For talere til bryllup og andre private arrangementer.

Unngå klisjeer, vær personlig og nær.

Dette er en fremføring for et publikum som gjerne består av flere familier,

flere generasjoner, samt venner,

men gjerne også kolleger, og er derfor ikke helt privat likevel.

Finn middelveien ved god veiledning.