Biografi Ingvild

portrett kopi Ingvild Handagard

 

Forfatter, forteller

født 1952 i Oslo, og bor fortsatt der

 

I korttekst: Ingvild er forfatteren og fortelleren som også er radiojournalist med ti års erfaring fra NRK P2. Hun er utdannet teaterviter og har satt opp forestillinger og fremført egne, og arbeider skjønnlitterært, også med tekster til forestillinger. Hun har forfatterutdanning, er utdannet sangpedagog og har gründet og ledet en musikkskole i Oslo i en tiårsperiode. Driver nå Tales as der hun underviser i fortelling og fortellerteknikk.

Se Bibliografi som viser produksjon muntlig og skriftlig.

 

Undervisning gjennom eget firma Tales AS, oppdrag bl.a for:

Høgskolan på Gotland: Fortellerutdanningen. Høgskolen i Oslo, nå HiOA: Fortellerkunstutdanningen, Muntlig fortelling, men også kurs for formingslærere. Har også vært faglærer i teaterhistorie en periode samme sted. Medieundervisning for bl.a. NRK, Høgskolen i Volda, og i Bodø, samt Institiutt for Journalistikk. Det er også blitt kurs for bibliotekarer, lærere, mange organisasjoner og bedrifter.

 

 

Solid fagutdanning innen formidling

«Som radiojournalist i NRK i en tiårsperiode lyttet hun på mennesker som fortalte personlige historier eller jobbhistorier, faghistorier, politiske historier og bedriftshistorier. Noen var oppgitte mens de snakket, andre redde, noen sinte, noen vemodige. Stemmene formidlet følelser, men ofte kunne historiene være usammenhengende og utydelige. Å finne historien var viktig, både under intervjuet og etterpå. Hun lyttet for å finne den røde tråden, valgte ut, redigerte og formidlet og fikk solid erfaring i å analysere og bedømme fortellinger kritisk. Ved undervisning av programledere i radio og tv kom det godt med at hun vet hvordan det er å være i studio og å vente på det røde lyset før sending. Hun har hovedfag i teatervitenskap, og interessen for fortellerkunsten førte henne til fortellerkunststudium på Høgskolen i Oslo. Der tok hun også dramaturgi. I tillegg er hun utdannet musikkpedagog med sang som hovedfag, og er opptatt av den historien en sangtekst formidler, – samt at kunnskap om stemmeteknikk er nyttig ved veiledning i hensiktsmessig stemmebruk under tale. Det kroppslige ved en muntlig fremføring er viktig, og med også dans som fag har hun innsikt i muskelbruk. Å fortelle er å bruke kroppen, og der kan hun hjelpe andre til å føle seg hjemme foran en forsamling.»

 

Kort om yrkeserfaring 

Journalist NRK i en tiårsperiode, fem av årene i Undervisningsradioen P2, ellers forskjellige avdelinger. Vesentlig tittelprogrammer. Dokumentarer. Dommer i konkurransen «Vi bare spør» for videregående skole.

Gründer, daglig leder, rektor og musikkpedagog, Handagards Musikkskole AS 1976 – 1986. Startet opp med 120 elever og tre ansatte, økte raskt til 450 elever årlig og 10 ansatte med lokaler i syv bydeler i Oslo.

Koordinator for «Fyrstikkfolket», et utendørs musikkspill for Enebakk kommune 2008. Kor, solister, stort orkester, mange frivillige hjelpere. Som koordinator var jeg med fra audition, under hele prøveperioden og til siste forestilling var spilt, pluss etterarbeid.

Regissør: «Strålende Jul», juleforestilling i Mortensrud kirke, 2010, 2011. Her har jeg også skrevet manus. Ca. 100 på scenen, barn/voksne, solister og orkester.

Forfatter: Utgitt tre fagbøker, to av dem om muntlig fremføring og fortelling, den tredje er en faglitterær fortelling, se Bibliografi.

 

Utdanning fra Universitetet i Oslo:

 • Teatervitenskap hovedfag. Hovedfagsoppgave: «Muntlig fremføring gjennom tre roller – fremføringskunnskap med røtter i retorikk og skuespillerkunst». Institutt for Musikk og teater, Universitetet i Oslo, 2003. Teatervitenskap går i dybden på forholdet mellom utøvere og tilhørere, og utøverens forhold til innholdet.
 • Retorikk og språklig kommunikasjon – klassisk retorikk, moderne retorikk i dagens samfunn, analyse av formidling
 • Kulturstudier; humor semesteremne

 

Høgskolen i Oslo:

 • Journalistutdanning. Hovedoppgave: Dobbeltutdanning for noen – eller noen og enhver», sendt i programposten «Sånn er livet», NRK P2 1988.
 • Muntlig fortelling – fortellerkunst.
 • Dramaturgi.
 • Engelsk.
 • Dans.

 

Skriveutdanning:

 • Faglitterært forfatterstudium. Høgskolene i Vestfold og Oslo, første prøveordning ved Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening, følgende moduler:

Første modul: Tekst, medier og kommunikasjon I. Andre, tredje, fjerde modul: Læring og kommunikasjon I. Essay. Faglige tekster I. Femte modul: Læring og kommunikasjon II – forskningsformidling. Sjette, syvende modul: Faglig tekst II. Tekst, medier og kommunikasjon II.

 

Musikkutdanning:

 • Musikkfaglærer Norges Musikkhøgskole i kombinasjon med utdanningen som:
 • Sangpedagog fra Østlandets Musikkonservatorium (nå inngått i Norges Musikkhøgskole)
 • Musikkbarnehagelærer fra Veitvedt fagskole

 

Medlem:

 • Norsk Journalistlag
 • Norsk kritikerlag