Norsk Bokhandel Forlag 1905

Saraa72KaupmanneniVenetia72

Forlaget er Ingvild Handagards andre bein å stå på, og her produserer hun bøker.

Forlaget ble som navnet sier opprettet i 1905, det året Norge stemte for eget kongedømme og vi ble løsrevet fra Sverige.

Sara Handagard, født Thingulstad (1874 – 1957),var første innehaver av forlaget.

Hennes første utgivelse var «Kaupmannen i Venetia», en nynorsk oversettelse av William Shakespeares skuespill for «Student-maallaget». Arne Garborg deltok inngående i arbeidet, noe brev fra ham viser, mens Olav Madshus sto som oversetter.

Sara ga ut 27 bøker av Idar Handagard på forlaget sitt. Etter hennes død ga datteren, journalisten Herborg Handagard, ut Saras bibliografi, og nå er det Saras datterdatter Ingvild Handagard som driver Norsk Bokhandel Forlag 1905 videre.