Samarbeid med Geir Hauger

geir-orkesterMusikk — lyddesign — komposisjongeir-taler

 

Geir Hauger er musiker – trompeter, komponist og mange ganger internasjonal prisvinner Prix Italia i lydkunst og dokumentarer for NRK.

Han komponerer musikk, kjenninger og jingler og nyskriver også til teater.

Geir veileder i å finne fortellingen og fortellerstemmen i et stoff, samt bruk av lyd, musikk og mikrofonteknikk i profesjonelle sammenhenger.

Han gjør opptak og redigering med høyeste sendekvalitet. Mer om Geirs virksomhet på hans hjemmeside www.geirhauger.no 

Geir kan kontaktes på e-post gehauger(alfakrøll)broadpark.no