Read More …

Posted 01/02/2018 By forteller1

img_7396NY BIOGRAFI!

Aasmund Olavsson Vinje – heilt fysisk

av Ingvild Handagard

Dikter, journalist, taler og jurist Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) strevde med kjærligheten,

og var midt i en språkstrid da han levde.

Han mente at nordmenn skulle skrive nynorsk, men dansk var enerådende i hans tid.

Han tok nynorsk i bruk som skriftspråk i sin egen avis Dølen, og i bøker.

Dette er historien om livet hans, og om kjærligheten, og om kjærligheten til det nynorske språket.

Mer om boken på egen side.

Bestill på e-post: her

    

Kraften i fortelling

Posted 16/08/2013 By Ingvild Handagard

Fortellingens kraft

 

fotball

«Fabelen lærer» sa de gamle grekere 
i antikken.

Vi ikke bare husker historier, vi lærer av dem også.

 

Historier –

berører

påvirker

overbeviser

gjenfortelles

 

Fortellingens opprinnelse er muntlig og kroppslig.

Å formidle muntlig er urkommunikasjonen mellom mennesker

– men det muntlige er også dagens og fremtidens kommunikasjon.

 

I sine kurs deler Ingvild Handagard med seg av sin fortellerkunnskap. En god fortelling til riktig tid kan være en problemløser. Opplev nytten og gleden av å bruke fortellingens kraft i ditt arbeid – få frem de historiene bare du kan fortelle!

 

«Matnyttig og praktisk anlagt.»

«Meget positivt inntrykk — åpne samtaler, hva vi ønsker — og hvordan vi kan nå det.»

«Praktiske uppgåver var hovedingrediensen. Teorien rundt kom naturleg i vekselverknad. Fin vri i starten!»

«Nyttig å jobbe sammen med kolleger om felles problemer, samtidig som vi får tips og impulser til hvordan vi kan forbedre oss.»

«Eg opplever dagen som svært nyttig, ikkje minst fordi vi kunne kome med erfaringar og problem frå det daglege fritt fram i tilknytning til dei tema vi var innom.»

«Jeg føler at vi inspirerer hverandre gjensidig, både kolleger i mellom og gjennom Tales.»

Målet er at du som kunde skal si — det var sammen med Ingvild Handagard i Tales at vi fant vår historie og fikk fortalt den godt!

 

Se mer info under Fortellerteknikk og Stemmebruk og fremføring

    

Aasmund Olavsson Vinje – å tenke er å være fri

Posted 07/08/2013 By Ingvild Handagard

VinjebokaWWEn biografisk fortelling av Ingvild Handagard om den kjente forfatteren A.O.Vinje ­– dramatisk og bevegende.

Nytt kildemateriale fra Handagardarkivet har vært ukjent til nå. Rikt illustrert med sjeldne dokumenter, brev og gamle fotografier. Det nye kildemateriale utdyper det vi tidligere har visst om A.O.Vinje. Mer om boken på egen side.

 

Boken er utsolgt