Norges billigste bøker

Tidlig lærende

Læring er i seg selv et veldig enkelt emne, det handler tross alt om å lære. Siden består i stor grad av lærebøker for barn, ettersom det er i de unge årene vi lærer raskest. Derfor har vi lagt fram en fin samling bøker som går inn og ser på mange av livets forskjellige områder, og det er selvsagt ikke bare begrenset til de yngste barna. Vi har også lærebøker på nett og fysiske bøker for de unge, både hvis du vil bli flinkere til å tegne eller hvis du vil lære det grunnleggende i et nytt og fremmed språk. Finn din neste spennende reise her!
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av William Shakespeare
  163 - 722,-

  The New Cambridge Shakespeare appeals to students worldwide for its up-to-date scholarship and emphasis on performance. The series features line-by-line commentaries and textual notes on the plays and poems. Introductions are regularly refreshed with accounts of new critical, stage and screen interpretations. This second edition of Romeo and Juliet retains the text prepared by G. Blakemore Evans, together with his introduction and detailed textual notes. A thorough stage history features illustrations and photographs of notable performances from the eighteenth century onwards while a lucid commentary alerts the reader to the difficulties of language, thought and staging. For this second edition, Thomas Moisan has added a new introductory section which focuses on recent scholarly criticism and contemporary productions of the play. The reading list has also been revised and updated.

 • av Levi Geir Eidhamar, Terje Emberland, Øystein Hide, m.fl.
  1 096,-

  Religion og etikk er en lærebok i faget religion og etikk for videregående opplæring. Den er skrevet til læreplanen for Kunnskapsløftet 2020 (KL20). Læreboka legger til rette for at elevene skal arbeide med flere kompetsansemål i sammenheng og på tvers av emner gjennom mange korte kapitler. De store religionene presenteres ut fra sin egenart i egne kapitler, men trekkes også inn i drøftingen i alle kapitler. På den måten åpner læreboka for at flere sider ved religionene kommer fram.Boka har et rikt utvalg av oppgaver. De er formulert slik at elevene må arbeide systematisk med lærebokteksten, for eksempel gjennom å bygge opp sine egne skjema for sammenlikning av religioner. I oppgavene får elevene også øving i filosofisk samtale, etisk argumentasjon, kritisk og selvstendig tenkning. Å øve opp elevenes dømmekraft er et sentralt poeng for forfattergruppa.Hvert kapittel har en rammetekst som heter Skråblikk. Skråblikkene viser fram hvordan faget er relevant for elevene i dag ved å ta opp aktuelle spørsmål fra samfunnsdebatten eller presentere overraskende perspektiver på kjente temaer. Gjennom rammeteksten Tekstutdrag blir elevene kjent med tekster som er viktige kilder til religiøse og filosofiske tanker og forestillinger.På nettstedet til læremiddelet får elevene god hjelp både til repetisjon, refleksjon og øvelse i fagstoffet.

 • av Stéphanie Couturier
  268,-

  6 små papp-bøker i flott boks! Små barn har gjerne STORE følelser - her får barn og foreldre hjelp til å takle dem sammen, gjennom morsomme historier. Bli kjent med Selma! Hun er en ganske vanlig jente, med ganske vanlige følelser ... Selma er glad, sint, flau, trist, stolt og redd - og når en splitter ny lillebror kommer hjem fra sykehuset, blir hun litt sjalu ... 6 herlige historier som lærer barn å gjenkjenne følelsene sine. Fine bøker å lese og snakke om sammen!CE-merket: Egnet for barn i alle aldre

 • av Louisa Alcott
  124 - 225,-

  A timeless classic story, Louisa Alcotts Little Women is brought to life on this abridged, downloadable audiobook by Kate Harper. Meg is the eldest and on the brink of love. Then theres tomboy Jo who longs to be a writer. Sweet-natured Beth always puts others first, and finally theres Amy, the youngest and most precocious. Together they are the March sisters. Even though money is short, times are tough and their father is away at war, their infectious sense of fun sweeps everyone up in their adventures - including Laurie, the boy next door. And through sisterly squabbles, their happy times and sad ones too, the sisters discover that growing up is sometimes very hard to do.

 • - A Unique Step-by-Step Visual Guide
  av Carol Vorderman
  203,-

  A simple, visual guide to helping children understand English from Carol VordermanReduce the stress of studying English and help your child with their homework by following Help Your Kids with English, a unique visual guide that demystifies the subject for everyone.Carol Vorderman uses clear, accessible pictures, diagrams and easy-to-follow step-by-steps to cover all the important areas including punctuation, grammar, spelling, and communication skills, so you can approach even the most complex English concepts with confidence. Includes cross-references throughout to show links between language ideas and a glossary of key terms.Help Your Kids with English is the perfect guide for every frustrated parent and desperate child, who wants to understand English and put what they've learnt into practice.

 • av Chris Ferrie
  124,-

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av Geraldine McCaughrean
  145 - 244,-

  THE ODYSSEY retold by Geraldine McCaughrean is the epic journey of Odysseus, the hero of Ancient Greece...After ten years of war, Odysseus turns his back on Troy and sets sail for home. But his voyage takes another ten years and he must face many dangers - Polyphemus the greedy one-eyed giant, Scylla the six-headed sea monster and even the wrath of the gods themselves - before he is reunited with his wife and son.The Puffin Classics relaunch includes:A Little PrincessAlice's Adventures in WonderlandAlice's Adventures Through the Looking GlassAnne of Green GablesBlack BeautyHans Andersen's Fairy TalesHeidiJourney to the Centre of the EarthLittle WomenPeter PanTales of the Greek HeroesThe Adventures of Huckleberry FinnThe Adventures of King ArthurThe Adventures of Tom SawyerThe Call of the WildThe Jungle BookThe OdysseyThe Secret GardenThe Wind in the WillowsThe Wizard of OzTreasure Island

 • av Dr. Seuss
  130 - 145,-

  In this hilarious tale of mishap and misadventure, Dr. Seuss reminds us just how lucky we are.

 • - Hours Of Minecraft-Filled Fun
  av MC Steve
  140,-

 • av Chris Ferrie & Cara Florance
  124,-

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av George Orwell
  137 - 295,-

  One of the BBC's '100 Novels that Shaped the World''Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past' Hidden away in the Record Department of the sprawling Ministry of Truth, Winston Smith skilfully rewrites the past to suit the needs of the Party. Yet he inwardly rebels against the totalitarian world he lives in, which demands absolute obedience and controls him through the all-seeing telescreens and the watchful eye of Big Brother, symbolic head of the Party. In his longing for truth and liberty, Smith begins a secret love affair with a fellow-worker Julia, but soon discovers the true price of freedom is betrayal.George Orwell's dystopian masterpiece, Nineteen Eighty-Four is perhaps the most pervasively influential book of the twentieth century.

 • av Chris Ferrie
  124,-

  Help your future genius become the smartest baby in the room by introducing them to Bayesian probability with the next installment of the Baby University board book series!

 • av Chris Ferrie & Cara Florance
  124,-

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av Julia Donaldson
  191 - 375,-

  The bestselling picture book, available in large format!

 • av Chris Ferrie & Cara Florance
  124,-

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av The College Board
  325,-

  Review every skill and question type needed for SAT success - with eight total practice tests

 • av Chris Ferrie
  124,-

  A new book in the bestselling series with simple explanations of complex ideas for your future genius!

 • - God's Redemptive Story
   
  261,-

  Introducing 'The Action Bible', a remarkable piece of literature that was published in 2020. This book is a creation of the renowned David C Cook Publishing Company. The Action Bible is an exceptional book that brings biblical stories to life in a way that is both captivating and enlightening. The author has done an excellent job of crafting a narrative that is not only engaging but also deeply insightful. This book is a must-read for anyone interested in exploring biblical stories in a new and exciting way. The Action Bible is more than just a book; it's an experience that leaves you wanting more. Don't miss out on this incredible book from David C Cook Publishing Company.

 • av Dr. Seuss
  125 - 130,-

 • av C. S. Lewis
  99 - 195,-

  The Narnia Chronicles, first published in 1950, have been and remain some of the most enduringly popular children's books ever published. The best known, The Lion, the Witch and the Wardrobe, has been translated into 29 languages! "e;It's a magic wardrobe. There's a wood inside it, and it's snowing! Come and see,"e; begged Lucy. Lucy has stumbled upon a marvellous land of fauns and centaurs, nymphs and talking animals. But soon she discovers that it is ruled by the cruel White Witch, and can only be freed by Aslan, the great Lion, and four children... This is the second adventure in the exciting Chronicles of Narnia.

 • av Chris Ferrie & Sarah Kaiser
  124,-

  A new book in the bestselling series with simple explanations of complex ideas for your future genius!

 • av Chris Ferrie
  124,-

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av Heather Amery
  145,-

  A bi-lingual Japanese/English word book that features a thousand everyday words illustrated with busy scenes and labelled pictures to help children learn key Japanese vocabulary.

 • av Emily Bone
  165,-

  Look Inside Our World, a captivating book penned by Emily Bone, invites readers on a fascinating journey of discovery. Published in 2014 by Usborne Publishing Ltd, this book has been enthralling readers since its release. Dive into the genre of educational literature with this book, which skillfully combines learning with entertainment. Emily Bone, renowned for her ability to engage young minds, takes the reader on an exciting exploration of our world. The book is a testament to Usborne Publishing Ltd's commitment to publishing high-quality educational books. If you're looking to add a book to your collection that is both informative and engaging, Look Inside Our World by Emily Bone is an excellent choice.

 • - Learn Computer Programming the Easy Way
  av Dk
  226,-

 • av Elsa Beskow
  145 - 263,-

  Delightful verses and delicate, playful illustrations take young children through the special joys of each month of the year.

 • - Bilingual Early Learning & Easy Teaching Persian ( Farsi ) Books for Kids
  av Esta S
  151 - 200,-

 • - Amazing women on what the F-word means to them
  av Scarlett Curtis
  145,-

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.