Norges billigste bøker

Tidlig lærende

Læring er i seg selv et veldig enkelt emne, det handler tross alt om å lære. Siden består i stor grad av lærebøker for barn, ettersom det er i de unge årene vi lærer raskest. Derfor har vi lagt fram en fin samling bøker som går inn og ser på mange av livets forskjellige områder, og det er selvsagt ikke bare begrenset til de yngste barna. Vi har også lærebøker på nett og fysiske bøker for de unge, både hvis du vil bli flinkere til å tegne eller hvis du vil lære det grunnleggende i et nytt og fremmed språk. Finn din neste spennende reise her!
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av Kari Grossmann
  177,-

  En myldrebok hvor barn og voksne kan gå på tur blant bildene på jakt etter kjente og ukjente gjenstander og samtidig lære seg nye ord og begreper. Når barnet blir eldre vil det kunne bruke ordene i rammen rundt bildene til å lære seg å lese. Vi følger en famile i kjente, dagligdagse situasjoner i byen, på landet og ved sjøen, året rundt.

 • av Tore Oldervoll, Otto Svorstøl & Robin Bjørnetun Jacobsen
  1 119,-

  Sinus R2 (LK20) er en lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk R2. Sinus R2 er et utforskende, grundig og relevant læreverk. Sinus R2 (LK20) varierer mellom utforskende undervisningsopplegg og grundig teoristoff med eksempler og oppgaver. I de utforskende oppleggene får elevene selv oppdage, komme fram til sentrale sammenhenger i faget og utlede matematikken. I teorien blir det alltid konkludert og samlet. De får grundige forklaringer i bruk av digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig. Programmering inngår som en integrert del av opplæringen, og bidrar til å styrke elevenes forståelse av matematikken ved at de lærer seg å abstrahere sammenhenger og generalisere lovmessigheter i faget. I teoridelen finner man dessuten oppgaver som trener elevene i stoffet og interessante diskusjonsoppgaver som innbyr til inspirerende læring og tilpasset undervisning. Hvert kapittel avsluttes med sammendrag, prosjektoppgaver der elevene blant annet får anvende matematikken i relevante naturvitenskaplige situasjoner, og en test i fagstoffet. Sinus R2 (LK20) er en alt-i-ett bok og inneholder derfor også en rikholdig oppgavedel. I oppgavedelen finner man oppgaver i 3 ulike kategorier: Øv-mer, blandede oppgaver og åpne oppgaver. Øv mer-oppgavene er egnet for innlæring av stoffet. De blandede og åpne oppgavene likner oppgaver elevene kan få på eksamen. De åpne oppgavene legger spesielt til rette for kreativitet og man må ofte selv finne problemstillinger man vil undersøke. Det legger til rette for valgfrihet og varierte elevaktiviteter og mulighet til å vurdere elevene på ulike måter - i tråd med intensjonen i læreplanen. Til Sinus R2 er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever. Sinus Elev- og lærernettsted inneholder interaktive oppgaver, løsningsforslag og animasjoner. Som lærer finner man dessuten forslag til halvårsplaner, årsplaner og tilgang til alle Sinus lærebøker i dig

 • - klaffebok
  av Håvard Kleppe
  222,-

  Brannbamsen Bjørnis er alltid på vakt, og hver gang brannalarmen går, rykker han ut for å hjelpe folk og dyr som er i nød. Men hvor er Bjørnis akkurat nå? Det er det ikke alltid så lett å vite, og i denne klaffeboka må leseren hjelpe til med å finne ham.Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker og har gode råd om brannvern til alle. Ved å kjøpe en bok om Bjørnis støtter du Bjørnisprosjektets arbeid.

 • av Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, m.fl.
  1 115,-

  Boka legger vekten på den abstrakte matematikken. Elevene får trening i bokstavregning, og blir kjent med matematisk tankegang. Med lommeregnerstoff hvor fremgangsmåten forklares i detalj. Har fasit og stikkordregister.

 • av Kirsti Mac Donald & Elisabeth Ellingsen
  224 - 590,-

  Kassett 1, 2, 3 og 4A inneholder laboratorieøvelser og uttale- og lytteøvelser til hvert kapittel. Kassett 4B inneholder tekster fra lærerens bok, lytteprøver til prøvene etter kapittel 3, 6, 12 og 15 og litterære tekster.

 • av Kirsti Mac Donald & Elisabeth Ellingsen
  569 - 615,-

 • av Kirsti Mac Donald & Elisabeth Ellingsen
  224 - 615,-

 • av Sarah Simblet
  327,-

  Sarah Simblet unveils the extraordinary construction of the human body and celebrates its continuing prominence in Western Art today.

 • av Rikard B. Heimen
  222,-

  Brannbamsen Bjørnis - Norges viktigste bamse Bjørnis elsker å kjøre brannbil! Men visste du at brannkonstabler kan kjøre både bil, båt, dronebil og helikopter? I denne boka får du se hvordan Bjørnis har det når han får kjøre alle mulige doninger. Sekshjuling, stigebil og brannbåt er bare noen av kjøretøyene Bjørnis kjører i denne boka. På hvert oppslag er det en liten historie. Boka har kartongerte sider og passer perfekt for små barn som elsker Bjørnis og brannbiler. Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om brannvern til alle. Boka passer ekstra godt for alle barn barn som liker Bjørnis.

 • av Steinar Brattenborg & Berit Engebretsen
  520,-

  Boka tar utgangspunkt i målområdene i rammeplanen, og sentrale begreper er planlegging, mål, innhold, prinsipper, metoder, vurdering og tilpasset opplæring. Det settes også fokus på jenters og gutters ulikheter med tanke på interesser og erfaringer med idrett og kroppsøving. Med litteraturliste.

 • av Louisa Alcott
  111 - 225,-

  A timeless classic story, Louisa Alcotts Little Women is brought to life on this abridged, downloadable audiobook by Kate Harper. Meg is the eldest and on the brink of love. Then theres tomboy Jo who longs to be a writer. Sweet-natured Beth always puts others first, and finally theres Amy, the youngest and most precocious. Together they are the March sisters. Even though money is short, times are tough and their father is away at war, their infectious sense of fun sweeps everyone up in their adventures - including Laurie, the boy next door. And through sisterly squabbles, their happy times and sad ones too, the sisters discover that growing up is sometimes very hard to do.

 • av Geraldine McCaughrean
  138 - 225,-

  THE ODYSSEY retold by Geraldine McCaughrean is the epic journey of Odysseus, the hero of Ancient Greece...After ten years of war, Odysseus turns his back on Troy and sets sail for home. But his voyage takes another ten years and he must face many dangers - Polyphemus the greedy one-eyed giant, Scylla the six-headed sea monster and even the wrath of the gods themselves - before he is reunited with his wife and son.The Puffin Classics relaunch includes:A Little PrincessAlice's Adventures in WonderlandAlice's Adventures Through the Looking GlassAnne of Green GablesBlack BeautyHans Andersen's Fairy TalesHeidiJourney to the Centre of the EarthLittle WomenPeter PanTales of the Greek HeroesThe Adventures of Huckleberry FinnThe Adventures of King ArthurThe Adventures of Tom SawyerThe Call of the WildThe Jungle BookThe OdysseyThe Secret GardenThe Wind in the WillowsThe Wizard of OzTreasure Island

 • - A Unique Step-by-Step Visual Guide
  av Carol Vorderman
  195,-

  A simple, visual guide to helping children understand English from Carol VordermanReduce the stress of studying English and help your child with their homework by following Help Your Kids with English, a unique visual guide that demystifies the subject for everyone.Carol Vorderman uses clear, accessible pictures, diagrams and easy-to-follow step-by-steps to cover all the important areas including punctuation, grammar, spelling, and communication skills, so you can approach even the most complex English concepts with confidence. Includes cross-references throughout to show links between language ideas and a glossary of key terms.Help Your Kids with English is the perfect guide for every frustrated parent and desperate child, who wants to understand English and put what they've learnt into practice.

 • av Chris Ferrie
  113,-

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av Dr. Seuss
  109 - 122,-

  In this hilarious tale of mishap and misadventure, Dr. Seuss reminds us just how lucky we are.

 • av George Orwell
  128 - 309,-

  One of the BBC's '100 Novels that Shaped the World''Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past' Hidden away in the Record Department of the sprawling Ministry of Truth, Winston Smith skilfully rewrites the past to suit the needs of the Party. Yet he inwardly rebels against the totalitarian world he lives in, which demands absolute obedience and controls him through the all-seeing telescreens and the watchful eye of Big Brother, symbolic head of the Party. In his longing for truth and liberty, Smith begins a secret love affair with a fellow-worker Julia, but soon discovers the true price of freedom is betrayal.George Orwell's dystopian masterpiece, Nineteen Eighty-Four is perhaps the most pervasively influential book of the twentieth century.

 • av Chris Ferrie
  112,-

  Chris Ferrie is a physicist, mathematician, and father of three budding young scientists. He believes it is never too early to introduce small children to big ideas!

 • - Hours Of Minecraft-Filled Fun
  av MC Steve
  166,-

 • av Cara Florance
  113,-

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av Julia Donaldson
  191 - 349,-

  The bestselling picture book, available in large format!

 • av Chris Ferrie
  113,-

  Help your future genius become the smartest baby in the room by introducing them to robotics with the next installment of the Baby University board book series!

 • av Chris Ferrie
  113,-

  Help your future genius become the smartest baby in the room by introducing them to Bayesian probability with the next installment of the Baby University board book series!

 • av Cara Florance
  113,-

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av Cara Florance
  113,-

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • - God's Redemptive Story
   
  312,-

  Introducing 'The Action Bible', a remarkable piece of literature that was published in 2020. This book is a creation of the renowned David C Cook Publishing Company. The Action Bible is an exceptional book that brings biblical stories to life in a way that is both captivating and enlightening. The author has done an excellent job of crafting a narrative that is not only engaging but also deeply insightful. This book is a must-read for anyone interested in exploring biblical stories in a new and exciting way. The Action Bible is more than just a book; it's an experience that leaves you wanting more. Don't miss out on this incredible book from David C Cook Publishing Company.

 • av Heather Amery
  126,-

  A bi-lingual Japanese/English word book that features a thousand everyday words illustrated with busy scenes and labelled pictures to help children learn key Japanese vocabulary.

 • av Emily Bone
  153,-

  Look Inside Our World, a captivating book penned by Emily Bone, invites readers on a fascinating journey of discovery. Published in 2014 by Usborne Publishing Ltd, this book has been enthralling readers since its release. Dive into the genre of educational literature with this book, which skillfully combines learning with entertainment. Emily Bone, renowned for her ability to engage young minds, takes the reader on an exciting exploration of our world. The book is a testament to Usborne Publishing Ltd's commitment to publishing high-quality educational books. If you're looking to add a book to your collection that is both informative and engaging, Look Inside Our World by Emily Bone is an excellent choice.

 • av Ida Heiberg Solem & Bjørnar Alseth
  789,-

 • av Chris Ferrie
  124,-

  A new book in the bestselling series with simple explanations of complex ideas for your future genius!

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.