no-flag   Stort bursdagsutvalg   no-flag
no-flag no-flag no-flag no-flag no-flag no-flag   Vi feirer 11 års bursdag med stort utvalg   no-flag no-flag no-flag no-flag no-flag no-flag
Tarjei Vesaas

Bøker av Tarjei Vesaas

Den 15. mars var det 52 år siden den store norske forfatteren Tarjei Vesaas døde i en alder av 73 år og derfor ønsker vi å hylle han. Vesaas var en svært produktiv forfatter som skrev både romaner, noveller, dikt og skuespill. Han regnes som en av Norges betydeligste modernister, samt at han skrev på nynorsk. Først og fremst var Vesaas kjent for sine romaner og noveller.
Vis mer
Filter
Filter
Sjanger
 • (22)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
Type
 • (26)
 • (11)
Format
 • (10)
 • (10)
 • (10)
 • (5)
 • (1)
 • (1)
Språk
 • (15)
 • (14)
 • (2)
 • (1)
Pris
NOK
Serie
 • (8)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mer
Sorter etterSorter Populære
 • av Tarjei Vesaas
  174,-

  Brannen, skriven rundt 1960 i skuggen av atomopprustinga, er ein av Tarjei Vesaas merkelegaste og mørkaste romaner. "Jon kom tumlande ut av huset. Det hadde ringt. Meir visste han ikkje. Han hadde òg lenge kjent at det ville ringe eingong. Likevel var det hardt og uventa." Slik lyder opningslinjene i Brannen, ein av Tarjei Vesaas merkelegaste og mørkaste romanar. Han skreiv den rundt 1960, i skuggen etter første verdskrigen, og med atomkappløpet som trugande horisont. Til forleggaren Harald Grieg forklarte han boka slik: "Brannen står for eit bilete av den moderne verden, riden av demonene, lidenskapen, nag, sadisme, aggresjonar - mange slags løynde og halvløynde eldar, så brannen lurer under overalt, og kan loge opp som brennende hestehovud i lause lufta. Den unge Jon blir vekt til medvet om alle disse ulykkene, så han må gå ut, og på augneblinken blir han oppsøkt og innblandet i alt det rådlause." Eit symboltungt varselrop til menneska som dessverre ikkje er mindre aktuelt 60 år seinare.

 • av Tarjei Vesaas
  106 - 149,-

 • av Tarjei Vesaas
  58 - 149,-

  Tarjei Vesaas's The Bridges describes the changing relationships between three adolescents - an unmarried mother who has drowned her newborn child and the girl and boy who befriend her. Their individual reactions to the tragedy and their efforts to communicate with each other form the central theme of the narrative. As strange, unsettling - and memorable - as The Ice Palace, this remarkable novel carries with all the compassion, human insight and lyrical power of a great Vesaas novel.

 • av Tarjei Vesaas
  96,82 - 148,-

 • av Tarjei Vesaas
  96,82 - 140,-

 • av Tarjei Vesaas
  50 - 148,-

  The Boat in the Evening is the last book by the acclaimed Norwegian writer Tarjei Vesaas. On its publication in Scandinavia it was quickly acclaimed as the culmination of Vesaas's work, and placed its author for the third time among the finalists for the Nobel Prize. A crane colony arrives at its breeding ground to play out a delicately drama that ends with the rarelyobserved ceremony of the ritual dance. All is observed by a transfixed child who has frozen into his background and become a piece of nature himself, "e;a pale tussock in a windcheater"e;. In The Boat in the Evening the author, with a kind of cinematic impressionism, voyages back to episodes from childhood, adolecence and maturity as well as making speculative forays into the unknown. Unfolding in a series of delicate sketches that record the changing moods of human experience, The Boat in the Evening is at once pervaded by a sense of melancholy and a sensuous appreciation of nature. A profound and beautiful book, it is the summation of a literary artist's firsthand experience and observation of rural life - of landscape and people.

 • av Tarjei Vesaas
  76 - 173,-

  A new edition of what is commonly seen as the legendary Norwegian writer's masterpiece. Siss and Unn are new friends - so new that they have spent only one whole evening in each other's company. But so profound is that evening that when Unn inexplicably disappears Siss's world is shattered. Siss's struggle with her fidelity to the memory of her friend and Unn's fatal exploration of the strange, terrifyingly beautiful frozen waterfall that is the Ice Palace are described in prose of a lyrical economy that ranks among the most memorable achievements of modern literature. Tarjei Vesaas is regarded as one of the finest writers ever to have come out of Scandinavia - he is notable for having been nominated for the Nobel Prize three times and has been considered one of the greatest prose stylists never to have won. Nevertheless, his reputation is secure and growing all the time. Peter Owen has long considered The Ice Palace to be the greatest work ever to have come from his publishing house, which boasts seven Nobel Prize winners on its list.

 • av Tarjei Vesaas
  153 - 190,-

  På denne CD-en framfører Vinje songlag dikt av Tarjei Vesaas som er tonesette av Geirr Lystrup. Dei same dikta blir også lesne av forfattaren sjølv, eller av sonen, Olav Vesaas. Dikta som er med på CD-en er: Det var eingong, Klukkesundag, Innbying, Første snø, Den som held ut vil aldri finne, Tomse-legende, Frå kjærleiks bok, Turid, Båten og fisken, I hjarteverkstadene, Frå stogetrammen, Det store fjell og Bakkane heime.

 • av Tarjei Vesaas

  Den illsinte mauren går ut i verda. Med front mot alt som måtte vera framfor. For det er fienden hans, alt saman. Etter Tarjei Vesaas' novelle med same navn, henta frå samlinga "Vindane", 1952.

 • av Halldis Moren Vesaas & Tarjei Vesaas

  Vakker biletbok for førskule-og småskuleungar med enkle, barnenære dikt av "diktarapparatet Vesaas" (som ein barnemunn ein gong las då det stod "diktarparet Vesaas"). Dei fleste av dikta vart opphavleg skrivne på bestilling til bruk i lesebøker, medan ein del av Tarjei Vesaas' dikt er tekne frå hans vanlege diktsamlingar for vaksne - i den gode tru at dei kan lesast med utbyte både for og av barn. Biletkunstnaren Inger Lise Belsvik har som spesiale å illustrere dikt - ho meistrar den fine balansegangen mellom tolking og meddikting. Ei vakker familiebok, som ønskjer små og store velkomne inn i diktet. Boka var med på å markere 100-årsjubileet for Halldis Moren Vesaas i 2007.

 • av Tarjei Vesaas
  190,-

  Kimen: Eit drap jagar villskapen opp i alt folket på ei øy. Utan nåde forfølgjer dei drapsmannen. Men så kjem angeren og redsla over hemnen. Fri frå den sanselause brutaliteten må kvar einskild stå andlet til andlet med sitt eige samvit og avgjera korleis det vonde kan sonast. Fuglane: Mattis og systera Hege har budd saman i mange år i ei lita stove attmed sjøen. Så finn Mattis ut at han vil gjere nytte for seg som ferjemann. Langt om lenge får han sin første passasjer, ein tømmerhoggar som slår seg til i huset deira. No er ikkje Mattis åleine om kjerleiken til systera. Is-slottet: Roman om venskapen mellom to småjenter, Siss og Unn. Einsemd og isolasjon er sentrale tema i boka. Unn går for langt inn i den frosne fossen, og Siss kjempar ein lang vinter mot frosten i sitt eige sinn. Boka inneheld òg noveller frå Klokka i haugen (1929), Leiret og hjulet (1936), Vindane (1952) og Ein vakker dag (1959); samt dikt frå Kjeldene (1946), Leiken og lynet (1947), Lykka for ferdesmenn (1949), Løynde eldars land (1953), Ver ny, vår draum (1956) og Liv ved straumen (1970).

 • av Tarjei Vesaas

  Dette er ein roman om venskapen mellom to småjenter, Siss og Unn. Einsemd og isolasjon er sentrale tema i boka. Unn går for langt inn i den frosne fossen, og Siss kjempar ein lang vinter mot frosten i sitt eige sinn.

 • av Tarjei Vesaas
  97 - 166,-

  Vesaas' siste prosabok er hans mest personlige. Den har innslag av lyrikk og av bilder fra hans egen minneverden. Boka kan leses som en indre selvbiografi.

 • av Tarjei Vesaas

 • av Tarjei Vesaas
  118 - 166,-

  Da boka kom ut i 1945, vart ho først og fremst lese som eit fortetta uttrykk for nordmenns oppleving av den tyske okkupasjonen. Boka er imidlertid noko meir enn ein okkupasjonsroman. Ho er og ei allegorisk skildring av menneskets kamp mot undertrykking og vald, der Vesaas skildrer menneskets styrke og veikskapar, individet slik det openberrer seg når det blir sett på prøve.

 • av Tarjei Vesaas
  103 - 168,-

  En samling som rommer bredden av Vesaas' novellekunst,og som spenner over tredve års produksjon.

 • av Tarjei Vesaas
  97 - 187,-

  Dette er ein roman om venskapen mellom to småjenter, Siss og Unn. Einsemd og isolasjon er sentrale tema i boka. Unn går for langt inn i den frosne fossen, og Siss kjempar ein lang vinter mot frosten i sitt eige sinn.

 • av Tarjei Vesaas
  97 - 173,-

  Eit drap jagar villskapen opp i alt folket på ei øy. Utan nåde forfølgjer dei drapsmannen. Men så kjem angeren og redsla over hevnen. Fri frå den sanselause brutaliteten må kvar einskild stå andlet til andlet med sitt eige samvit og avgjera korleis det vonde kan sonast.

 • av Tarjei Vesaas
  97 - 187,-

  Mattis og systera Hege har budd saman i mange år i ei lita stove attmed sjøen. Så finn Mattis ut at han vil gjere nytte for seg som ferjemann. Langt om lenge får han sin første passasjer, ein tømmerhoggar som slår seg til i huset deira. No er ikkje Mattis åleine om kjerleiken til systera.

 • av Tarjei Vesaas
  102 - 166,-

  Handlinga går føre seg i ei einaste natt. Hallstein og systera Sissel er åleine heime. Med eitt bankar det på døra, og utanfor står ein familie og ber om husly etter at bilen deira har fått motorstopp. Den framande familien ber på store indre konfliktar, og desse kjem etter kvart til overflata i den spente atmosfæren som utviklar seg i det nattlege huset. Slik blir dei to unge syskena konfronterte med det problemfylte vaksentilværet. Samstundes møter begge òg den første, spirande kjærleiken, og får ane kva den byr på av fryd og fare.

 • av Tarjei Vesaas
  122 - 187,-

  Boka inneheld seks av Vesaas' diktsamlingar: Kjeldene, Leiken og lynet, Lykka for ferdesmenn, Løynde eldars land, Ver ny, vår draum og Liv ved straumen. I tillegg inneheld ho nokre ungdomsdikt og nokre etterlatne dikt. Har register.

 • av Tarjei Vesaas
  133 - 174,-

  Bruene fra 1966, er Tarjei Vesaas' siste roman. Ei historie om bruene mellom menneske, om tre ungdomar som vert knytt samen etter ei grufull hending. "Den silande vinden frå det fjerne, og den store gamle steinbrua over straumen. Der landevegen går. Brua mørk i muren, steinane bitne av tiders nedbør, sol og vind, høg og herskande i landskapet. Fjellsida på den eine kanten hindrar ikkje brua frå å synast og gjera seg gjeldande - modig bygd, i lange spenn. Ein straum som ser ut som stillvatn. Ei elv som er for djup og mektig til at rørslene viser seg - på denne flate dalbotnen. Ingen krusning av straum mot steinar. Svære vass-masser sig av stad her dag og natt, og ingen kjem det i hug dersom han ikkje blir mint om det. Det er eit glidande djup som dreg forbi utan kvile." Tarjei Vesaas' siste roman er ei historie om bruene mellom menneske, om tre ungdomar som vert knytt samen etter ei grufull hending.

 • av Tarjei Vesaas

  Mattis doesn't understand much about the world. He doesn't understand why others call him simple. Or why his sister Hege, who has cared for him in their peaceful lakeside cottage since they were young, gets so frustrated. But he knows that the woodcock which starts to fly over their house every day is a sign something is about to change. And when Hege falls in love, disrupting their familiar existence and unbalancing his thoughts, he decides he must face his fate.

 • av Tarjei Vesaas
  73,-

 • av Tarjei Vesaas
  68,-

 • av Tarjei Vesaas
  78,-

 • av Tarjei Vesaas
  75,-

 • av Axel Kielland, Tarjei Vesaas, Johan Borgen & m.fl.

 • av Tarjei Vesaas

  Forfattaren skildrar samanhengen i livet til menneska på og i forhold til garden Bufast. Eldsteguten Per vil bort frå garden, men faren vil binde han til eit liv som det han sjølv har: han vil at sonen skal bli på garden heile livet. Den ytre handlinga i romanen går parallelt med det som skjer i sinnet til Per.

 • av Tarjei Vesaas
  190,-

  Romanane handlar om Klas Dyregodt og korleis han finn fram til ei ny livsvilje etter depresjonen.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.