Norges billigste bøker

Bedrift og læring

Her finner du en oversikt over vårt store boksortiment innen bedrift og læring. Vi tilbyr et hav av viktige forretnings- og lærebøker, samt mengder studentlitteratur som kan være relevant for å øke din kunnskap. Du finner lærerike bøker om alt fra finans og økonomi til kommunikasjon, ledelse og strategi. Du finner også spennende bøker om vitenskap, data og IT, og hvis du for eksempel vil utdanne deg som advokat, har vi også bøker om lover og regler som kan komme godt med i utdanningen din. Men dersom du heller har drømt om å starte ditt eget selskap, tilbyr vi også bøker om entreprenørskap og innovasjon. Utvid din kunnskap og dine ferdigheter på arbeidsmarkedet ved hjelp av vår litteratur og bli en del av et spennende læringsmiljø her hos oss.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av R. Bonita
  235,-

 • av Niklas Modig
  424,-

 • - An Illustrated Guide to Building a Fashion Brand
  av Fashionary
  395,-

 • av ny, Usa) Range & R. Michael (State University of New York at Albany
  425 - 910,-

  This unique book provides a new and well-motivated introduction to calculus and analysis that are historically significant fundamental areas of mathematics and widely used in many disciplines.

 • av Richard Budynas & Keith Nisbett
  780,-

  Shigley's Mechanical Engineering Design isintended for students beginning the study of mechanical engineering design.Students will find that the text inherently directs them into familiarity withboth the basics of design decisions and the standards of industrial components.It combines the straightforward focus on fundamentals that instructors havecome to expect with a modern emphasis on design and new applications. Thisedition maintains the well-designed approach that has made this book thestandard in machine design for nearly 50 years. McGraw Hill Education's Connectis also available as an optional add on item. Connect is the only integratedlearning system that empowers students by continuously adapting to deliverprecisely what they need when they need it how they need it so that class timeis more effective. Connect allows the professor to assign homework quizzes andtests easily and automatically grades and records the scores of the student'swork. Problems are randomized to prevent sharing of answers an may also have a"multi-step solution" which helps move the students' learning alongif they experience difficulty.

 • - Book 1 (levels A1, A2 and
  av Isabel Coimbra
  345,-

  Najpopularniejsza ksiazka do gramatyki jezyka portugalskiego. Zawiera zarowno teorie, jak i cwiczenia. Na koncu ksiazki - rozwiazania wszystkich cwiczen. Idealna do samodzielnej nauki w domu oraz jako uzupelnienie podrecznika. Poziom A1/A2/B1

 • - Production, Practices, and Professions
   
  431,-

  Making Media uncovers what it means and what it takes to make media (professionally), focusing on the lived experience of media workers within the global media, including rich case studies of the main media industries and professions: television, journalism, social media entertainment, advertising, public relations, digital games, and music.

 • - Methods and Their Application for Hazard and Risk Assessment
   
  1 890,-

  This book provides a detailed overview on methods used for the dating of past torrential activity on fans and cones and fosters the discussion on the impact of past and potential future climate change on torrential processes. The limits of each dating method in case of excessive natural and human interventions on fans and cones are shown.

 • av Marco Rispoli & Bruno Lumbroso
  1 300,-

  Second edition providing latest advances in interpretation of OCT images. Authored by renowned experts from Rome. Previous edition published in 2012.

 • - Resolving the Efficiency Paradox
  av Niklas Modig & Pär Åhlström
  225,-

 • av Håvard Moe
  1 693,-

  Matematikk Forkurs (2022) dekker den nye studieplanen for ettårig forkurs i matematikk for ingeniørutdanning og teknologiske fag. Læreboka er en alt-i-ett-bok med integrert oppgavesamling.Boka tar utgangspunkt i matematikken fra grunnskolen og bygges gradvis derfra. Framstillingen og oppgavene er tilpasset eksamensordningen på forkurset. Oppgavestoffet er differensiert. Fagstoffet framstilles variert, og du finner muntlige og utforskende aktiviteter som bidrar til å gi studentene forståelse for matematikken.Nytt i studieplanen er at programmering har blitt en del av forkurset. Programmering brukes gjennomgående i boka, med en klar vekt på konkret og faglig bruk. Studentene gis en innføring i hvordan programmering kan brukes til å utforske og drøfte sammensatte problemer i matematikk.I tillegg til læreboka har studenter og lærere tilgang til et rikt nettsted på Aunivers.no. Her finner du fullstendige løsningsforslag til alle oppgavene i boka. Du finner også et grunnkurs i programmering, og sammen med grunnkurset har vi lagt inn all kildekode fra boka som kjørbare programmer.Matematikk Forkurs bygger delvis på Aschehougs nye, markedsledende læremiddelserie for videregående skole, og lærestoffet er omarbeidet for å passe til den nye studieplanen for forkurset.

 • av William D. Callister
  650,-

  Callister's Materials Science and Engineering: An Introduction, 10th Edition promotes student understanding of the three primary types of materials (metals, ceramics, and polymers) and composites, as well as the relationships that exist between the structural elements of materials and their properties.

 • - A Complete Course
  av Robert Adams & Christopher Essex
  976,-

 • av Roger Antonsen
  695,-

  Formålet med boken er å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium, og å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag.Mange tenker at matematikk er regning, formler, tall og merkelige bokstaver. Men matematikk er mye mer enn å utføre beregninger, manipulere symboler og sette inn i formler. Matematikk handler om å oppdage mønstre, gjennomføre resonnementer, finne moteksempler og argumentere logisk. Matematikk er en måte å tenke på, og en aktivitet som er både ekstremt kreativ og utfordrende.Denne boken er ment som en introduksjon til vitenskapelig, og spesielt matematisk, tankegang for dem som begynner på et universitets- og høyskolestudium. Formålet med boken er å legge et solid grunnlag for et realfaglig studium, og å introdusere og forklare de viktigste og mest essensielle begrepene innenfor matematikk og realfag. Gjennom 25 korte kapitler, i en original og visuell fremstilling, vil studentene lære det mest grunnleggende innenfor mengdelære, logikk, bevismetoder, kombinatorikk, grafteori og mye annet.I boken finner du svar på blant annet dette:- Hva betyr det å abstrahere og forstå?- Hva er et bevis og et moteksempel?- Hva betyr det at noe følger logisk fra en mengde premisser?- Hvordan kan kunnskap og informasjon representeres og regnes på?- Hva er sammenhengen mellom morsetegn og Fibonacci-tall?- Hvorfor kan det ta milliarder av år å løse Hanois tårn?"Logiske metoder" passer spesielt godt til dem som ikke har studert før, slik at overgangen til et universitets- og høyskolestudium blir lettere. Boken har også overføringsverdi til andre studier enn realfag og er en nyttig og fascinerende inngang til vitenskapelig og logisk tankegang.Roger Antonsen mottok Universitetsforlagets Lærebokpris for 2013 for denne boken.Boken har en egen nettside med nyttige tilleggsressurser for studenter og forelesere under www.nettressurser.no

 • av Kai Bird
  195,-

  ***SOON TO BE A MAJOR HOLLYWOOD FILM DIRECTED BY CHRISTOPHER NOLAN***WINNER OF THE PULITZER PRIZE FOR NONFICTION 'Reads like a thriller, gripping and terrifying' Sunday TimesPhysicist and polymath, as familiar with Hindu scriptures as he was with quantum mechanics, J. Robert Oppenheimer - director of the Manhattan Project that developed the atomic bomb - was the most famous scientist of his generation. In their meticulous and riveting biography, Kai Bird and Martin J. Sherwin reveal a brilliant, ambitious, complex and flawed man, profoundly involved with some of the momentous events of the twentieth century.

 • av Liam (Senior Lecturer in Social Policy, Tom (Lecturer in Research Methods Clark, Social Work Foster, m.fl.
  655,-

  Clear, comprehensive, and trusted, Bryman's Social Research Methods has guided over a quarter of a million students through their research methods course and student research project. The thoroughly updated sixth edition offers unrivalled coverage of quantitative, qualitative, and mixed methods with renewed focus and a fresh, modern feel.

 • av Briony J Oates, Rachel Mclean & Marie Griffiths
  805 - 1 828,-

  Written specifically for information systems (IS) and computing students and providing everything they need to know about executing a research project.

 •  
  385,-

  Om vi tenker at teknologi er et middel, og velferd er å ha det bra, kan vi se for oss at teknologiske nyvinninger kan bidra til økt selvstendighet og et enklere hverdagsliv for personer med ulike former for sykdom eller funksjonsnedsettelser. Dette er også den fremste målsetningen med implementering av velferdsteknologi innen helse- og omsorgstjenestene: at den enkelte bruker i større grad skal kunne klare seg selv i hverdagen.Boken Velferdsteknologi i praksis gir en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke muligheter ny teknologi kan gi, men belyser samtidig utfordringer ved utvikling og implementering, for den enkelte bruker og de pårørende så vel som for helsearbeiderne og samfunnet. Blant temaene som belyses i boken erutvikling og implementering med hensyn til den individuelle bruker design, teknologiforståelse og innovasjon etiske vurderinger og tilrettelegging Boken vil gi leseren kunnskap som gjør det mulig å kunne bidra til produktutvikling og prosjektgjennomføring innen velferdsteknologi på egen arbeidsplass, samtidig som den inviterer til etiske refleksjoner og viser viktigheten av individuell tilrettelegging.Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen ulike helsefag, spesielt ergoterapi, vernepleie, sykepleie og fysioterapi.

 • av Ida Heiberg Solem, Elisabeta Eriksen & Bjørn Smestad
  540,-

  Tall og tanke aktivitetsbok gir lærere og lærerstudenter inspirasjon til å legge til rette for et utforskende matematikkfag på 1.-7. trinn.Bestill vurderingseksemplarTall og tanke aktivitetsbok gir lærere og lærerstudenter inspirasjon til å legge til rette for et utforskende matematikkfag på 1.-7. trinn. I et utforskende matematikkfag utvikler elevene sin matematiske forståelse gjennom å resonnere, argumentere og velge egnede representasjonsformer. Boka inneholder mange aktiviteter som egner seg godt for å jobbe med selv og så prøve ut i klasserommet. Aktivitetene er basert på internasjonal forskning og praktiske erfaringer fra norske klasserom, og lærernes valg og elevenes resonnementer er sentrale.Boka er skrevet for lærere som tar videre- og etterutdanning, lærerstudenter og lærere som på egen hånd vil få nye ideer og drøfte didaktiske og faglige problemer med sine kolleger.Boka er knyttet til Tall og tanke 1 - Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn og Tall og tanke 2 - Matematikkundervisning på 5. til 7. trinn.Se innholdsfortegnelse og oppgaveeksempler her:

 • av Peter Liljedahl
  393,-

  Hvordan kan du skape en engasjerende, motiverende og spennende matematikkundervisning hvor elevene får samarbeide og kommunisere om matematikk?I denne boka presenterer Peter Liljedahl 14 undervisningspraksiser som vil hjelpe deg med å bygge et tenkende klasserom. Du vil få innsikt i hvordan du kan få elevene til å tenke selvstendig, arbeide undersøkende og diskutere mulige løsninger sammen. Forfatteren gir deg konkrete tips til blant annet inndeling i grupper, bruk av vertikale tavler, nye måter å innrede klasserommet på, ulike oppgavetyper og måter å stille spørsmål på.I matematikkundervisningen er det en tendens til at læreren viser elevene hvordan de kan løse oppgavene. Det fører til at elevene kopierer lærerens framgangsmåte framfor å tenke selv. Liljedahl er opptatt av at oppgavetypene elevene jobber med, og ikke minst hvordan læreren veileder i arbeidet med disse oppgavene, har stor betydning. Et tenkende klasserom gir elevene muligheter til å tenke og resonnere i matematikk, både individuelt og kollektivt. Elevene lærer sammen, og de utvikler forståelse i matematikk gjennom aktiviteter og diskusjoner.Forfatteren beskriver praksiser og aktiviteter som fremmer elevenes tenkning, rikt illustrert med eksempler fra egen forskning. Gjennom bokas praktiske tilnærming og metode vil du få et solid fundament til å kunne bygge tenkende klasserom.

 •  
  510,-

  Denne fagfellevurderte antologien er en forskningsbasert ressursbok for alle som er interessert i å undersøke, forstå og delta i utvikling og innføring av velferdsteknologiske løsninger innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.Boken skal gi studenter, forskere og praktikere grunnlag for å kunne være kompetente og reflekterte deltagere i utviklings- og innføringsprosesser og til å sette verdier og sosiale konsekvenser i sentrum. Boken er organisert i to hoveddeler. Den første introduserer leseren for temaet og konteksten velferdsteknologi inngår i, og utruster leseren med teoretiske ressurser for metodisk arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger. Den andre består av en rekke empiriske kapitler som presenterer resultater og diskuterer innsikter fra prosjekter med velferdsteknologi på ulike tjenesteområder.Målgruppen for Velferdsteknologi er studenter på master- og doktorgradsnivå, ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenester som står overfor utfordringen med å skulle vurdere velferdsteknologiske tjenesteløsninger, og forskere i det fremvoksende fagfeltet velferdsteknologi.

 • - A Practical Guide
  av Virginia Braun & Victoria Clarke
  560 - 1 620,-

  This book is the definitive approach to thematic analysis, offering a highly accessible and practical discussion of doing TA.

 • av Einar Bratteng
  1 271,-

  Håndtering og behandling av avfall har stor betydning for samfunnet både av miljø- og helsemessige årsaker, men også fordi avfall er en viktig ressurs og et råstoff for nye materialer og produkter.Avfall er i dag regulert gjennom internasjonale konvensjoner og gjennom flere forordninger og direktiver i EU, og i norske lover og regler. Denne boken viser hvordan det europeiske regelverket påvirker det norske avfallsregelverket og gir en oversikt over relevante kilder og dommer på området. Rammedirektivet for avfall og et betydelig antall dommer fra EU-domstolen får fyldig omtale.Boken gir også praktisk veiledning til virksomheter og personer som arbeider med avfallhåndtering, ved at fremstillingen følger de enkelte ledd i verdikjeden slik at man kan få oversikt over hvilke regler som gjelder ved innsamling, levering, mottak og eksport av avfall med videre. Fremstillingen kan også være av interesse for dommere, advokater, rådgivere, saksbehandlere i forvaltningen og andre som søker kunnskap om avfallsretten.

 •  
  580,-

  Perspektiver på ledelse er en artikkelsamling som dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse. Den retter seg mot studenter i organisasjons- og ledelsesfag og ledere på ulike nivåer.Boka er inndelt i følgende hoveddeler og kapitler:- Om ledelse: om lederskap; myter og fakta om lederrollen; lederens egentlige oppgave; om å forstå organisasjoner; ledelse i en digitaliseringstid.- Om lederen: om forskning på ledelse; transformasjons- og transaksjonsledelse; lederstil; situasjonstilpasset ledelse; lederes egenskaper; destruktiv ledelse; kvinner og ledelse.- Å lede endringsprosesser: ledelse av organisasjonsendringer; makt og påvirkningskraft; skjulte feller i beslutningsprosessen; ledelse og kompetansestyring; insentiver og motivasjon.- Utvikling i rollen som leder: lederutvikling; selvledelse.Mange av kapitlene er skrevet av internasjonalt anerkjente forskere innen ledelsesfaget. Noen av bidragene er blant klassikerne innen faget. I tillegg er norske bidrag inkludert, slik at boka gir et utfyllende bilde av lederskapets natur, utfordringer og muligheter. Alle kapitlene er forskningsbaserte.Nye kapitler og utvidelser i ny utgave av boken:Kap 5: Ledelse i en digital tidsalder, av Jan Ketil ArnulfKap 11: Destruktiv ledelse, av Lars GlasøKap 14: Lederens makt og påvirkningskraft, av Linda LaiKap 17: Penger som motivasjonsfaktor, av Adrian FurnhamKap 18: Lederutvikling, av Øyvind Martinsen

 • - Read for pleasure at your level, expand your vocabulary and learn Italian the fun way!
  av Olly Richards
  130,-

  Short Stories in Italian for Beginners is an unmissable collection of eight unconventional and captivating short stories for adult and young adult learners.

 • av Irvin D. Yalom
  314,-

  Denne boken har svært meget å gi enhver leser som reflekterer over hva det er å være menneske, hvordan vi bør leve våre liv, hvorfor folk handler som de gjør, og hvordan vi kan overvinne vanskeligheter som dukker opp." Dagfinn FøllesdalDette er en klassiker i psykoterapifagfeltet, der merittlisten med drøyt tjue ulike språkdrakter også veier tungt. Den anerkjente amerikanske psykiateren og forfatteren Irvin D. Yalom formidler den eksistensielle innfallsvinkelen til psykoterapi med klangbunn i terapiens opprinnelse i den europeiske eksistensialfilosofien, uten å fjerne seg fra en eklektisk tilnærming.Dette verket sentrerer rundt de fire sentrale spørsmålene som vi mennesker har vært opptatt av - endog besatt av - i hundrevis av år - ja, trolig før vi skrev ned tanker om våre følelser og sinnets fragmentariske og i blant strevsomme vandringer. Dette verket handler om: døden, friheten, vår eksistensielle ensomhet og meningen med livet.Yalom forklarer, ærlig og forankret, om det mest strevsomme spørsmålet blant dem alle: Hvorfor lever jeg? - og plasserer ulike perspektiver på hvordan denne uroen kan prege et menneske. Yalom er opptatt av å utforske og avdekke den smertefulle eksistensielle kraften som selvet og personlighetsstrukturen på et vis er dømt til å forholde seg til (fordi vi føler og tenker så mye som vi gjør), og hvordan denne erkjennelsen kan være til hjelp i psykoterapeutisk arbeid.

 •  
  129,-

  Grammatikk er nøkkelen til språkmestring! Dette heftet gir en kortfattet og presis oversikt over grammatikalske regler i fransk. Det er et nyttig hjelpemiddel for alle som skal lære seg fransk i skolen, i høyere utdanning, i voksenopplæring eller språkkurs. I tillegg er det en praktisk håndbok i grammatikk for språklærere. Heftet kan brukes uavhengig av læreverk og er et ideelt supplement til ordboken. Det passer også utmerket som repetisjonshefte. Hendig innbinding og klaff gjør boken godt egnet som arbeidsverktøy. Fransk grammatikk inngår i en serie av grammatikkhefter for studieformål. Hittil dekker serien fremmedspråkene engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk.

 •  
  470,-

  The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - The Complete Official Guide, is a must-have for every fan and gamer. This comprehensive guide, published by Piggyback, offers an in-depth exploration of the game's world, characters, and mechanics. The guide is set to be published on the 27th of June, 2023. Although the author's name is not listed, the quality of the content is undeniable, making it a valuable resource for those wishing to delve deeper into the Kingdom's tears. Written in English, this guide is an essential companion for every player seeking to fully enjoy and understand the intricacies of the game. Don't miss out on this opportunity to enhance your gaming experience with The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - The Complete Official Guide.

 • av Andy Field
  587 - 2 583,-

  Unrivalled in the way it makes the teaching of statistics through the use of IBM SPSS statistics compelling and accessible to even the most anxious of students. The only statistics textbook you and your students will ever need just got better!

 •  
  1 890,-

  Er du i ferd med å ta en sykepleierutdanning, men ønsker å utvide kunnskapen innenfor studiet? Da kan du lese Grunnleggende sykepleie som omhandler alt av grunnarbeidet for sykepleierutdanning.En Grunnleggende sykepleiebok vil hjelpe deg å lære nødvendige ferdigheter som sykepleier, og kan brukes gjennom hele studiet.Dette lærestoffet har en forskningsbasert og en erfaringsbasert kunnskap, som er et viktig element for din praksisforberedelse. Dermed kan de også brukes som kilder i dine oppgaver.

Studiebøker

På Tales.no består vårt sortiment av kunnskap og læring for både deg som går på studier og for deg som er på arbeidsmarkedet. Bøkene våre er skrevet av kloke sinn som enten kan bygge på kunnskapen du allerede har eller gi deg ny kunnskap fra en annen vinkel. Vi har nesten alle lærebøker, så du kan alltid følge leksjonene i studiet ditt. For eksempel, hvis du går på Handelshøyskolen og har en bestemt business case, kan vi hjelpe deg med alle slags teorier og modeller. Du jobber kanskje med et oppstartsselskap og trenger å beskrive forretningsmodellen, så her kan du få nyttig kunnskap og en guide for å hjelpe deg på rett vei. Her kan boken “Business Model Generation” av Alexander Osterwalder være spennende å ta en titt på, siden den er ekstremt nyttig for både små og store virksomheter.

Læringsmiljø og mål

Hvis du vil bidra til et godt læringsmiljø, enten på arbeidsplassen eller på studiet, kan det første trinnet være å tilby dine egne profesjonelle ferdigheter. Et bedre arbeidsmiljø skapes på grunnlag av forskjellig kunnskap og ideer, da det ofte lager grunnlag for bedre resultater. Læring om alt fra business eller hjelp til sykepleierutdannelse, vil alltid gjøre deg bedre. Å lære noe som er faglig er ofte mye sunnere enn du tror. 

Et annet læringsområde som alltid er relevant er å lære nye språk. Det er viktig å lære fremmedspråk, ettersom vi får færre språk i verden. Ved å lære andre språk kan du kommunisere med flere mennesker og forstå andres kulturer. Det er både morsomt å lære nye språk, og samtidig har det også blitt lettere takket være internett og den nye teknologien. Engelsk er det mest talte språket i verden og finnes overalt. Det eksisterer både i den virkelige verden og er samtidig internettets språk.
Derfor, hvis du vil kommunisere med andre og flere mennesker enn før, eller bare har interesse for andre språk, kan du finne mange bøker her som inneholder verktøy for å hjelpe deg. Her på Tales.no har vi mange grammatikkbøker, som er spesielt viktige hvis du vil bli flinkere til å kommunisere skriftlig på et fremmed språk.

Som alltid tilbyr vi fysiske bøker, så vel som lydbøker og e-bøker. Så hvis du for eksempel ønsker e-læring, har vi også mange bøker for deg som ønsker læring som er formidlet på nettet. Dette er både billigere, og hvis du for eksempel er student, gir det deg lett tilgang til alle bøkene dine, fordi du ofte har en PC, et nettbrett eller en smarttelefon med deg når du studerer. En av de mange fordelene dette kan gi deg er at du kan få tilgang til boken din nøyaktig hvor og når som helst det passer for deg, så lenge du har tilgang til internett.

Læringsstiler

Læringsstiler har vært et stort fokus de siste årene. Læringsstiler er et uttrykk for hvordan den enkelte elev lærer best i en gitt situasjon og innenfor et bestemt emne. Vi har alle våre spesielle læringskrefter og metoder som er viktige når vi trenger å lære nytt og vanskelig materiale. For alle er det alltid viktig å lære, i tillegg til at vi må lære oss å lære, med tanke på at vi hele tiden må tilpasse oss og starte nye oppgaver. Det er derfor viktig å vite hvordan du lærer best og hvilke læringspreferanser du har, og her er læringsstiler nøkkelen til den kunnskapen.
Hvis du vil finne ut akkurat hva din læringsstil er og hvordan du lærer best, tilbyr vi mange bøker som fokuserer på dette. Les for eksempel en av våre mest populære bøker i dette området; "Å mestre mangfoldet - en bok om læringsstiler" av Ruth Jensen, som skriver om hva som kjennetegner elevene som har ulike læringsstiler. I tillegg gir Jensen råd om hvordan man kan lykkes i å undervise i et mangfoldig læringsmiljø med mange ulike læringsstiler.

Hvis du vil utvide kunnskapen din eller bare lære noe helt nytt, uansett om det enten er studierelevant eller på arbeidsplassen, finner du alt hos oss.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.