Norges billigste bøker

Ledelse og strategi

Ledelse er en av de viktigste komponentene i næringslivet. Det er en stilling som krever mye av personen det gjelder, og det kan være vanskelig å sikre prioriteringen av innsats det kreves i hverdagen. Det handler om å gjøre retningslinjer, mål og visjoner virkelige for selskapet, og da kreves det en rekke ferdigheter. Som bedriftsleder handler det om å lage strategier for å skape motivasjon og felles enighet i selskapet om hvordan visse oppgaver skal utføres. Bøkene om ledelse og strategi er nøye utvalgt for å gi deg kunnskap som leder, og for å sikre at du får en god organisasjonsstruktur. De veileder deg til å skape jobber som kan gi dine ansatte nok frihet til å lage sine egne ideer og dermed utvikle kreativiteten. Dette er det viktigste elementet i etableringen av et sunt selskap, som på sikt kan fortsette å endre seg i en positiv retning. Dykk ned og la deg inspirere av våre bøker om strategi og ledelse!
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av Inger Bergkastet, Charlotte Duesund & Tone Skyseth Westvig
  345,-

  Hva innebærer det å arbeide helhetlig og systematisk med elevenes skolemiljø? Hva betyr det at skolemiljøet er inkluderende? Hvordan ivaretar vi elevenes helhetlige læring? Elever utvikler seg kontinuerlig, både faglig, kognitivt, emosjonelt og sosialt, og de beste forutsetningene for en god utvikling ligger i et solid og inkluderende læringsmiljø. Et slikt læringsmiljø bygges gjennom samarbeid og refleksjon mellom de ulike aktørene; mellom ledere, mellom ledere og lærere, mellom lærere, mellom lærere og elever, mellom elevene og i skole-hjem-samarbeidet. Med denne boka ønsker forfatterne å motivere skoleledere, lærere og lærerstudenter til helhetlig og systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Du kan blant annet lese om omsorgsfull kontroll, positiv og støttende kommunikasjon, relasjoner og vennskap, læringsdialog og hjem-skole-samarbeid. Det er også et eget kapittel om betydningen av skoleledelsens rolle i dette arbeidet.

 • av Terrence E. Deal & Lee G. Bolman
  699,-

  I denne boken blir forfatternes omfattende erfaringer med organisasjoner presentert i form av fire ulike fortolkningsrammer som man kan forstå og arbeide med organisasjoner ut i fra: den strukturelle, human-resource, den politiske og den symbolske. Ved å skifte mellom dem, eller kombinere dem, viser Bolman og Deal hvordan man får effektive muligheter til å forstå og mestre de utfordringer som moderne organisasjoner stiller ledere overfor.

 • - Becoming a Product-Driven Company
  av Marty (Silicon Valley Product Group (SVPG)) Cagan
  256,-

  "Help transform your business and innovate like the world's top tech companies! In INSPIRED, product thought leader Marty Cagan revealed thebest practices and techniques used by the top product teams operating in the product model. Next, EMPOWERED shared the best practices and techniques used by the top product leaders to provide their teams with the kind of environment they need to thrive in the product model. Yet, the most common question after reading INSPIRED and EMPOWERED has been: "Yes, we want to work this way, but the way we work today is so different, and so deeply ingrained, is it even possible for a company like ours to transform to the product model?" TRANSFORMED was written to bridge the gap between where most companies are right now and where they need to be. The leaders of these companies know they must transform to compete in an era of rapidly changing enabling technology, but most of them have never operated this way before"--

 • - forstå de psykologiske mekanismene som styrer yrkeslivet ditt
  av Christian Ørsted
  520,-

  Det snakkes og skrives så mye om ledelse og ledere. Og hvor viktig det er med god ledelse, teamwork og endringsvilje. Vår økende kunnskap om ledelsesprinsipper og hva som motiverer mennesker har utvilsom økt vår effektivitet og ført til stor velstandsvekst. Men det har også ført med seg negative konsekvenser. Utbrenthet og stress rammer svært mange mennesker og mange faller ut av et arbeidsliv der effektivitetsjaget er stort.Christian Ørsted viser i denne boken hvorfor moderne ledelse kan være livsfarlig ledelse. Han avdekker mytene om motivasjon, anerkjennelse, personlig utvikling og teamwork. Livsfarlig ledelse viser hvorfor slike myter kan føre folk over kanten, hvor de setter moral og helse over styr for å nå mål og deadlines, og hvorfor 37-timers uken er en illusjon.Ledelse som fagfelt har vokst enormt de siste hundre årene. Forskningen har gitt oss mye kunnskap. Men gapet mellom det vi vet fra forskning og det som skjer i praksis er ofte stort. Troen på ledelse er både en ideologi og en blomstrende konsulentindustri. Det er motebølger som kommer og går. Ledelse er uløselig knyttet til spørsmål om makt og status. Ledelse berører oss alle og det er alt for viktig til å overlate bare til ledere.Cathrine Moestue har skrevet forordet til den norske utgaven samt bidratt med tilrettelegging for norske forhold. Moestue er organisasjonspsykolog og jobber som høyskolelektor ved Markedshøyskolen.

 • av Paul 't Hart
  551,-

  This new state of the art text by a leading authority provides a broad-ranging and truly international introduction to public leadership of all types and at all levels.

 • av Ulla Eriksson-Zetterquist
  670,-

  Organisasjonsteori gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori. Den dekker emnene som tradisjonelt inngår i faget slik det undervises på universitet og høyskoler, og legger vekt på den nordiske tradisjonen i utvalget av tekster og eksempler.Boken er strukturert etter fagets historiske utvikling, fra antikken via den klassiskeorganisasjonsteorien og byråkratiteorien, og helt frem til de seneste utviklingstrekk, og viser sammenhengen de ulike skoler og teorier har vokst frem i.Organisasjonsteori bygger på den svenske Organisation och organisering av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre. Den norske utgaven er oversatt og bearbeidet av Kristin Woll. Woll har i tillegg formulert læringsmål for de forskjellige kapitlene og dessuten skrevet et eget kapittel om makt.Boken er utviklet for undervisningsformål av skandinaviske forfattere som båderepresenterer akademisk tyngde, omfattende lærebokproduksjon og lang erfaring med å undervise i faget på universitet og høyskoler i Sverige og Norge.Sagt om boken:«Dette er et imponerende læreverk. Boken løfter frem de bærende teoritradisjoner og sentrale utviklingstrekk innen organisasjonsteorien, og evner å formidle faget på en oversiktlig og engasjerende måte. Nødvendige pedagogiske grep og forenklinger går aldri på bekostning av faglig presisjonsnivå. Forfatterne viser at de kjenner organisasjonsteoriens klassikere like godt som nyere utviklingstrekk i forskningsfront. Som organisasjonsteoretiker blir jeg stolt på fagets vegne når jeg leser denne boken. Organisasjonsfagets relevans fremstår med tydelighet gjennom gode eksemplifiseringer og illustrerende case. Kort sagt; dette er state of the art fra Norden.»Kjell Arne Røvik, professor ved UiT, Norges Arktiske Universitet«Endelig en innføringsbok i organisasjonsteori på norsk med skandinavisk innretning og kronologi. En spennende fortelling om organisasjonsteoriens utvikling, muligheter og mangfold. Forfatterne evner på en god måte å plassere ulike tradisjoner historisk og teoretisk, og presenterer stoffet på en måte som gjør boken egnet for studenter på innføringsnivå. Boken vil også være nyttig for viderekomne og praktikere som trenger å vite mer om bakgrunnen for de mange konsepter og teorier om organisasjon som flyter omkring i det moderne samfunnet. Boken har fått med seg mange av de viktigste skandinaviske bidragene til organisasjonsteorien og er tilrettelagt for norske forhold.»Professor Haldor Byrkjeflot, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo«Organisation och organisering är unik till sin karaktär och ändå en bok som man har väntat länge på. Boken ger en bra översikt av organisationsteorin och på ett sätt som är stimulerande och relevant för såväl studenter och forskare som praktiker. Boken bjuder på en bild av organisationsteorihistoria, unik i sin detaljrikedom, som finns där inte bara för att hedra gamla klassiker utan även för att visa hur somliga idéer lever i ny skepnad hundra år senare. Samtidigt bjuder den på ett urval av de nyaste trenderna i organisationsstudier och försöker förutspå framtidens organisationsteori. Den rymmer mainstream såväl som avantgardet, och pekar på det skandinaviska bidraget till den internationella organisationsläran. Sist, men inte minst, har författarna lyckats hitta ett tonläge som är lätt och pedagogiskt utan att förenkla komplexa tankar och idéer.»Professor Barbara Czarniawska, GRI, Göteborgs universitet«Boken er noe så sjelden som en lettlest lærebok der klassikerne illustreres med klipp fra originaltekstene - slik at leseren gis nærkontakt med kildene. Det kronologiske plottet får frem utviklingen i faget - samtidig som det er et godt grep for å gi konkret historisk innhold til abstrakte teorier. Ved å bli guidet inn i den konteksten en organisasjonsteori har oppstått i, forstår man hvilke spørsmål den i sin tid var ment å besvare.»Kjersti Halvorsen, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen«Författarna till Organisation och organisering har på ett utmärkt sätt klarat av att skriva en seriös presentation av organisationsteorin. En mycket läsvärd lärobok. Läsarna kan glädja sig åt närvaron av alla de många viktiga svenska och skandinaviska organisationsteoretiska bidragen och av aktuella illustrationer och fall från svenska företag och organisationer. Även om det är en grundbok och därmed främst lämplig för nybörjare i ämnet så vill jag även rekommendera den för mer avancerade studenter och forskare i ämnet.»Professor Lars Bengtsson, Blekinge Tekniska Högskola

 • - Experiencing Work and Employment in Contemporary Society
  av Mike Noon & Kevin Morrell
  1 004,-

  The Realities of Work offers students a critical take on management and the experience of work. This newly-revised edition also takes account of the effects of the Global Financial Crisis on work and employment.

 • av Gene Zelazny
  485,-

  Reveals tips for preparing effective presentations and shows how to combine those tips with technologies for better visuals. This book provides information on how to prepare different types of charts - pie, bar, column, line, or dot - and when to use each, and recommendations on lettering size, color choice, appropriate chart types.

 • av Ethan Rasiel
  324,-

  Penetrate the mysteriously powerful problem-solving methods and learn the secret techniques of the worldOs most prestigious business consulting firm, in this insightful how-they-do-it guide by a former McKinsey & Company analyst.

 • av Donella Meadows
  225,-

 • - Escape the 9-5, Live Anywhere and Join the New Rich
  av Timothy Ferriss
  225,-

  A new, updated and expanded edition of this New York Times bestseller on how to reconstruct your life so it's not all about work Forget the old concept of retirement and the rest of the deferred-life plan - there is no need to wait and every reason not to, especially in unpredictable economic times. Whether your dream is escaping the rat race, experiencing high-end world travel, earning a monthly five-figure income with zero management, or just living more and working less, this book is the blueprint. This step-by step guide to luxury lifestyle design teaches: * How Tim went from $40,000 dollars per year and 80 hours per week to $40,000 per MONTH and 4 hours per week * How to outsource your life to overseas virtual assistants for $5 per hour and do whatever you want * How blue-chip escape artists travel the world without quitting their jobs * How to eliminate 50% of your work in 48 hours using the principles of a forgotten Italian economist * How to trade a long-haul career for short work bursts and frequent 'mini-retirements'. This new updated and expanded edition includes: More than 50 practical tips and case studies from readers (including families) who have doubled their income, overcome common sticking points, and reinvented themselves using the original book as a starting point * Real-world templates you can copy for eliminating email, negotiating with bosses and clients, or getting a private chef for less than 5 a meal * How lifestyle design principles can be suited to unpredictable economic times * The latest tools and tricks, as well as high-tech shortcuts, for living like a diplomat or millionaire without being either.

 • av Mark Minervini
  334,-

  Reveals the proven, time-tested trading system he used to achieve triple-digit returns for five consecutive years, averaging 220 per cent per year for a 33,500 per cent compounded total return. This title teaches you: how to find the best stocks before they make big price gains; and how to avoid costly mistakes made by most investors.

 • - How to Build Habit-Forming Products
  av Nir Eyal
  178,-

  Nir Eyal reveals how successful companies create products people can't put down - and shows how you can do it too.INTERNATIONAL BESTSELLER WITH OVER 200,000 COPIES SOLD WORLDWIDE Based on years of research, consulting, and practical experience, Hooked:* Shows how to create user habits that stick* Includes practical insights and riveting examples, from the iPhone to Twitter, Pinterest and the Bible App* Explains how products influence our behaviour'A must-read for everyone who cares about driving customer engagement' Eric Ries, author of The Lean Startup'The most high bandwidth, high octane, and valuable presentation I have ever seen on this subject' Rory Sutherland, vice chairman, Ogilvy & Mather

 • - A True Story of Building Leaders by Breaking the Rules
  av L. David Marquet
  153,-

  'David Marquet is the kind of leader who comes around only once in a generation ... his ideas and lessons are invaluable' Simon Sinek, author of Start With WhyCaptain David Marquet was used to giving orders. In the high-stress environment of the USS Santa Fe, a nuclear-powered submarine, it was crucial his men did their job well. But the ship was dogged by poor morale, poor performance and the worst retention in the fleet. One day, Marquet unknowingly gave an impossible order, and his crew tried to follow it anyway. He realized he was leading in a culture of followers, and they were all in danger unless they fundamentally changed the way they did things. Marquet took matters into his own hands and pushed for leadership at every level. Before long, his crew became fully engaged and the Santa Fe skyrocketed from worst t first in the fleet. No matter your business or position, you can apply Marquet's approach to create a workplace where everyone takes responsibility for their actions, people are healthier and happier - and everyone is a leader.

 • - How To Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days
  av Jake Knapp
  240,-

  Entrepreneurs and leaders face big questions every day: What's the most important place to focus your effort, and how do you start? What will your idea look like in real life? From three partners at Google Ventures, this book presents a unique five-day process for solving tough business problems, proven at more than 100 companies.

 • - How to Create Tech Products Customers Love
  av Marty (Silicon Valley Product Group (SVPG)) Cagan
  248,-

  Introducing 'INSPIRED', a captivating book by the renowned author, Marty Cagan from Silicon Valley Product Group (SVPG). This book, published in 2018, is a must-read for anyone interested in understanding the intricacies of product management. Marty Cagan, with his vast experience in the Silicon Valley tech scene, provides invaluable insights and advice that are as relevant today as they were at the time of publication. The genre of this book is best described as a blend of business strategy and technology, making it an excellent resource for both budding entrepreneurs and seasoned professionals. Published by the esteemed John Wiley & Sons Inc, 'INSPIRED' is a testament to Cagan's expertise and passion for product management. Don't miss out on this enlightening read!

 • - Negotiating as if Your Life Depended on It
  av Chris Voss
  151,-

  Never Split the Difference is a riveting piece penned by Tahl Raz, published by Cornerstone in 2017. This book is a masterclass in negotiation techniques, offering a fresh perspective on the art of negotiation. Raz, an acclaimed author, takes the reader on a journey through high-stakes negotiations revealing the skills that helped him and his colleagues succeed where it mattered most. This book is not just for professionals but for anyone who wants to improve their negotiation skills. Published by Cornerstone, this book has been appreciated worldwide for its unique approach and practical advice. Written in English, it's a must-read for those seeking to make a difference in their professional and personal lives.

 • - The Fight to Master Our Greatest Opponent
  av Ryan Holiday
  162,-

 • - Life and Work
  av Ray Dalio
  345,-

  Dalio "shares the unconventional principles that he's developed, refined, and used over the past forty years to create unique results in both life and business--and which any person or organization can adopt to help achieve their goals"--Amazon.com.

 • - The Decentralized Alternative to Central Banking
  av Columbia University, Saifedean (Lebanese American University & London School of Economics) Ammous
  245,-

  The Bitcoin Standard, authored by the esteemed Columbia University, is a riveting exploration into the world of cryptocurrency. Published in 2018 by John Wiley & Sons Inc, this book delves into the intricacies of Bitcoin, offering readers a comprehensive understanding of this digital currency. The book is a must-read for anyone interested in the financial sector, particularly those curious about the burgeoning field of cryptocurrency. Through its engaging narrative, The Bitcoin Standard elucidates the potential of Bitcoin, making it an essential addition to any finance enthusiast's library. Published by the renowned John Wiley & Sons Inc, this book guarantees quality content that is both informative and captivating.

 • - OKRs: The Simple Idea that Drives 10x Growth
  av Kris Duggan & John Doerr
  191,-

 • av Alisa Vitti
  148 - 245,-

  How women can improve their productivity, happiness, and physical well-being by keeping their natural cycles in mind and working with them (rather than ignoring them).In the Flo teaches women how to use their 28-day cycle to optimize their life by letting their internal clock and natural rhythms guide time management, diet, fitness, etc. (This is so simple and yet under-utilized it is shocking. It makes perfect sense when you think about it: You have different energy levels at different times of the month, different libido levels, etc. so why not use foresight to plan projects for when you are at your most effective, and understand when you need more emotional connection with others?)There are specific tips on what to eat and how to exercise depending on what phase you are in-and it works. Women are getting promotions, losing weight, and in one case thus far, literally clearing their endometriosis by using the cycle syncing method.

 • - How You Can Lead your Team to Peak Performance
  av Steven G. (Professor of Management and Psychology, Professor of Organizational Science & Director Rogelberg
  315,-

  No organization made up of human beings is immune from the all-too-common meeting gripes: those that fail to engage, those that inadvertently encourage participants to tune out, and those that blatantly disregard participants' time. In The Surprising Science of Meetings, Steven G. Rogelberg draws from extensive research, analytics and data mining, and survey interviews to share the proven techniques that help managers and employees change the way they runmeetings and upgrade the quality of their working hours.

 • - Achieving Your Most Important Goals with Objectives and Key Results
  av Christina R Wodtke
  194,99

  "This book is useful, actionable, and actually fun to read! If you want to get your team aligned around real, measurable goals, Radical Focus will teach you how to do it quickly and clearly." - Laura Klein, Principal, Users Know An actionable business book in the form of a fable. Radical Focus tackles the OKR movement and better goal setting through the powerful story of Hanna and Jack's struggling tea startup. When the two receive an ultimatum from their only investor, they must learn how to employ Objectives and Key Results (OKRs) with radical focus to get the right things done. Will they be able to accomplish the few critical actions that will save their startup? Or will they end up mired in distractions and choices as their time runs out? The author pulls from her experience with Silicon Valley's hottest companies to teach practical insights on goal setting in fable form. How do you inspire a diverse team to work together, going all out in pursuit of a single, challenging goal? How do you stay motivated despite setbacks and failures? As you see through Hanna and Jack's story, it's about creating a framework for regular check-ins, key results, and most of all, the beauty of a good fail. Wodtke adds a bonus section in the second half of the book to lay out her most practical insights into applying Objectives and Key Results (OKRs) to your specific workplace and challenges. Ready to move your team in the right direction? Read this book together, and learn Wodtke's powerful system of decision making to create your focus and find success.

 • - Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them
  av Gary Hamel & Michele Zanini
  335,-

 • - Unlocking the Key to Willing and Winning Relationships
  av Deu Solheim Dr Nashater Deu Solheim
  196 - 370,-

 • - How to Pick a Winning Product, Build a Real Business, and Become a Seven-Figure Entrepreneur
  av Ryan Daniel Moran
  334,-

  12 Months to $1 Million, penned by Ryan Daniel Moran, is a remarkable book that has been making waves since its publication by BenBella Books in 2020. This book falls under the genre of business and finance, making it a must-read for those looking to gain insight into wealth creation. Moran, with his expertise and experience, guides readers through a well-structured plan to achieve a seven-figure income in just 12 months. The book is not just about making money; it's about creating a lifestyle of freedom and flexibility. Moran's practical advice and step-by-step approach make this book a valuable asset for anyone looking to transform their financial future. Published by BenBella Books, this book is a testament to their commitment to bringing insightful and impactful books to readers around the world.

 • - Field Manual: Mk1 MOD1
  av Jocko Willink
  375,-

  Following on the heels of the #1 New York Times bestseller Leadership Strategy and Tactics (now on the list for 8 weeks and counting), an expanded edition of the 2017 mega bestseller, updated with 50 pages of new advice to make you stronger, better and smarter.

 • - The Disciplined Pursuit of Less
  av Greg McKeown
  172 - 175,-

  Have you ever found yourself struggling with information overload? Have you ever felt both overworked and underutilised? Do you ever feel busy but not productive? If you answered yes to any of these, the way out is to become an Essentialist. In Essentialism, Greg McKeown, CEO of a Leadership and Strategy agency in Silicon Valley who has run courses at Apple, Google and Facebook, shows you how to achieve what he calls the disciplined pursuit of less. Being an Essentialist is about a disciplined way of thinking. It means challenging the core assumption of We can have it all and I have to do everything and replacing it with the pursuit of the right thing, in the right way, at the right time'.By applying a more selective criteria for what is essential, the pursuit of less allows us to regain control of our own choices so we can channel our time, energy and effort into making the highest possible contribution toward the goals and activities that matter. Using the experience and insight of working with the leaders of the most innovative companies and organisations in the world, McKeown shows you how to put Essentialism into practice in your own life, so you too can achieve something great.

 • av Steven Bartlett
  217 - 252,-

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.