Norges billigste bøker

Vitenskap

Vitenskap og bøker er et univers av temaer med mangfoldige meninger og undersøkelser. Det er vitenskap basert på mange års forskning av eksperter på felt som har gjort det til sitt livsprosjekt å utføre forskning på spesifikke fenomener. Det handler om å produsere fakta basert på undersøkelser, og dermed skape informasjon som kan videreformidles til leseren. Det er mange underkategorier innen vitenskap, så er du mer interessert i samfunnsvitenskap eller naturvitenskap, har vi begge deler. Vi har et stort utvalg bøker skrevet av eksperter på området. Finn din neste vitenskapelige bok hos oss i dag.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av Anthony William
  367,-

 •  
  655,-

  Kognitiv atferdsterapi er en etterspurt terapiform. Det er utviklet tilnærminger som er tilrettelagt for en lang rekke psykiske og somatiske lidelser, og som bygger på dokumentert kunnskap.Håndbok i kognitiv atferdsterapi har på ny vært gjennom en omfattende revisjon og oppdatering, med bidrag fra ledende terapeuter innenfor sitt område. Den er skrevet for deg som ønsker konkrete råd om hvordan du som terapeut kan legge opp behandlingen sammen med pasienten. Håndboken inneholder godt dokumenterte metoder som kan gi deg økt trygghet, fleksibilitet og kraft i det terapeutiske samarbeidet med pasienten.Redaktørene Torkil Berge og Arne Repål er begge spesialister i klinisk psykologi. Sammen har de skrevet bøkene Trange rom og åpne plasser, Lykketyvene og Den indre samtalen. Lær deg kognitiv terapi.

 • av Lonely Planet Kids
  189,-

 • av Naomi Oreskes & Erik M. Conway
  167,-

 • av Jonathan A Smith, Paul Flowers & Michael Larkin
  468,-

  Interpretative phenomenological analysis (IPA) is a qualitative research approach committed to the examination of how people make sense of their major life experiences. This handy text covers its theoretical foundations and provides a detailed guide to conducting IPA research.

 • av Mattias Desmet
  244,-

 • - A Practical Guide for Beginners
  av Dr. Victoria Clarke & Dr. Virginia Braun
  492,-

  This accessible, practical 'how to' guide provides students with a step-by-step toolkit of the why, when and how of qualitative methods, for anyone studying qualitative research or doing a research project.

 • - How to Flourish in an Age of Distraction
  av Matthew Crawford
  167,-

  From Matthew Crawford, 'one of the most influential thinkers of our time' (Sunday Times), comes The World Beyond Your Head - a hugely ambitious manifesto on flourishing in the modern world.In this brilliant follow-up to The Case for Working with Your Hands, Crawford investigates the challenge of mastering one's own mind. With ever-increasing demands on our attention, how do we focus on what's really important in our lives?Exploring the intense focus of ice-hockey players, the zoned-out behaviour of gambling addicts, and the inherited craft of building pipe organs, Crawford argues that our current crisis of attention is the result of long-held assumptions in Western culture and that in order to flourish, we need to establish meaningful connections with the world, the people around us and the historical moment we live in.Praise for The Case for Working With Your Hands:'The best book I have read for ages . . . a profound exploration of modern education, work and capitalism' Telegraph'Full of interesting stories and thought-provoking aper us enlivened with humour . . . Important, memorable and enjoyable' The Times'Masterly' EconomistMatthew Crawford is a philosopher and mechanic. He has a Ph.D. in political philosophy from the University of Chicago and served as a postdoctoral fellow on its Committee on Social Thought. Currently a senior fellow at the Institute for Advanced Studies in Culture at the University of Virginia, he also runs Shockoe Moto, a motorcycle repair shop.

 • - Decoding the Science of Ultimate Human Performance
  av Steven Kotler
  167,-

  How extreme sport are redefining the limits of being human.

 • - and Other Texts, 1953-1974
  av Gilles Deleuze
  213,-

 • av David McRaney
  219,-

 • av Piers Bizony, Andrew Chaikin & Roger Launius
  920,-

  Prepare to embark on a journey through space and time with The NASA Archives, a visual celebration of humankind's unstoppable urge to travel away from Earth to worlds beyond. Featuring more than 400 historic photographs and rare concept renderings, this collection guides us through NASA's 60-year history, from its earliest days to its current...

 • - How the Food Giants Hooked Us
  av Michael Moss
  184,-

  The No.1 New York Times BestsellerIn China, for the first time, the people who weigh too much now outnumber those who weigh too little. In Mexico, the obesity rate has tripled in the past three decades. In the UK over 60 per cent of adults and 30 per cent of children are overweight, while the United States remains the most obese country in the world.We are hooked on salt, sugar and fat. These three simple ingredients are used by the major food companies to achieve the greatest allure for the lowest possible cost. Here, Pulitzer Prize-winning investigative reporter Michael Moss exposes the practices of some of the most recognisable (and profitable) companies and brands of the last half century. He takes us inside the labs where food scientists use cutting-edge technology to calculate the bliss point of sugary drinks. He unearths marketing campaigns designed in a technique adapted from the tobacco industry to redirect concerns about the health risks of their products, and reveals how the makers of processed foods have chosen, time and again, to increase consumption and profits, while gambling with our health.Are you ready for the truth about what s in your shopping basket?

 • av Gaston Bachelard
  141,-

  Beloved and contemplated by philosophers, architects, writers, and literary theorists alike, this book examines the places in which we place our conscious and unconscious thoughts and guides us through a stream of cerebral meditations on poetry, art, and the blooming of consciousness itself.

 • - A Practical Guide
  av Virginia Braun & Victoria Clarke
  481 - 1 330,-

  This book is the definitive approach to thematic analysis, offering a highly accessible and practical discussion of doing TA.

 • av Peter Kropotkin
  143,-

 • - New Vistas for Qualitative Research
  av Mats Alvesson & Kaj Skoldberg
  665 - 1 824,-

  Building on the acclaimed and successful previous editions, the Third Edition provides further critical updates and illustrations of the applications of reflexive methodology in formulating research strategies.

 • av Johanna Basford
  185,-

 • - Rebel Rebel
   
  203,-

 • av Katarina Cermelj
  277,-

 • av The School of Life
  180,-

  Exploring ideas around minimalism, simplicity and how to live comfortably with less.

 • - The new book from Kurzgesagt - a gorgeously illustrated deep dive into the immune system
  av Philipp Dettmer
  268,-

  A gorgeously-illustrated deep dive into the immune system that will forever change how you think about your body - how it works and why it is both your greatest ally and most dangerous enemy - from the creator of the popular science YouTube channel Kurzgesagt - In a Nutshell.

 •  
  1 636,-

  Er du i ferd med å ta en sykepleierutdanning, men ønsker å utvide kunnskapen innenfor studiet? Da kan du lese Grunnleggende sykepleie som omhandler alt av grunnarbeidet for sykepleierutdanning.En Grunnleggende sykepleiebok vil hjelpe deg å lære nødvendige ferdigheter som sykepleier, og kan brukes gjennom hele studiet.Dette lærestoffet har en forskningsbasert og en erfaringsbasert kunnskap, som er et viktig element for din praksisforberedelse. Dermed kan de også brukes som kilder i dine oppgaver.

 • - An Antidote to Chaos
  av Jordan B. Peterson
  167 - 266,-

 •  
  886,-

  Denne tredje utgaven av Anestesisykepleie er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Boken formidler kompleksiteten og allsidigheten i anestesisykepleierens kompetanse og rolle i teamet og gir en grundig innføring i de særskilte kunnskapene og ferdighetene som anestesisykepleieren må inneha anestesisykepleierens funksjon og ansvar i en pre-, per- og postoperativ kontekst faktorer og forhold som gjør seg gjeldende ved anestesi til bestemte pasientgrupperGenerelle temaer som smittevern og pasientsikkerhet er behandlet i egne kapitler. Boken gir også innblikk i de spesielle omstendighetene ved anestesi på utpost, prehospitalt og ved katastrofer i andre land.Boken er primært skrevet for studenter som tar utdanning i anestesisykepleie. Den er også nyttig for anestesisykepleiere som ønsker en faglig oppdatering. Målet er styrke anestesisykepleieres kompetanse og bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet både på og utenfor operasjonsstuen.

 • - 12 More Rules for Life
  av Jordan B. Peterson
  150 - 266,-

 • - How Your Mindset Can Transform Your Life
  av David Robson
  219,-

  The scientific solution to influencing your life positively, from the award-winning author of The Intelligence Trap

 • av Heather Heying & Bret Weinstein
  181 - 252,-

 • av Kari Ingstad
  469,-

  Denne boken gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener som er relevant for helsefagene.Bestill vurderingseksemplarerGjennom praksisnære eksempler demonstrerer forfatteren hvordan denne kunnskapen kan anvendes i møte med pasienter og brukere.Boka er delt inn i fire deler, hvor den første delen er en innføring i samfunnsfag, og belyser ulike forståelser av sykdom. I del to drøftes sosiale ulikheter, klasseskiller og mangfold i helse og helsetjenester i nasjonal og global sammenheng. Den tredje delen omhandler sosiologiske begreper og teorier knyttet til samhandling. Sentralt her er identitet, rolle, makt, avmakt, motmakt samt brukermedvirkning.Del fire omhandler endring, og belyser ulike utfordringer vi står overfor i framtida. Det siste kapitlet i denne delen handler om teknologi, innovasjon og nytenking. For å løse framtidige utfordringer i helsetjenesten, samt øke kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten, er det viktig at helsepersonell evner å tenke innovativt, og tar i bruk nye løsninger.

 •  
  504,-

  Å snakke om egne erfaringer og det som er vanskelig er ikke alltid lett for barn og ungdom.Ofte kan det være bedre å bruke andre måter for å komme i kontakt, som musikk, bevegelse, tegning, digitale medier eller andre former for lek. Denne boken handler om betydningen av lek og kreativitet for barns og ungdommers utvikling og psykiske helse. Boken viser hvordan bruk av lek og kreativitet i psykoterapi gir mulighet for å bli kjent med barns og ungdommers indre opplevelsesverden.For å kunne lære å arbeide med lek og kreativitet i terapi, må behandleren ha en åpen og nysgjerrig holdning og en god porsjon mot.Denne boken er skrevet med et ønske om å inspirere psykologer, klinikere og studenter til å bidra til at lek og kreativitet skal fortsette å ha en naturlig plass i klinisk arbeid.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.