Norges billigste bøker

Vitenskap

Vitenskap og bøker er et univers av temaer med mangfoldige meninger og undersøkelser. Det er vitenskap basert på mange års forskning av eksperter på felt som har gjort det til sitt livsprosjekt å utføre forskning på spesifikke fenomener. Det handler om å produsere fakta basert på undersøkelser, og dermed skape informasjon som kan videreformidles til leseren. Det er mange underkategorier innen vitenskap, så er du mer interessert i samfunnsvitenskap eller naturvitenskap, har vi begge deler. Vi har et stort utvalg bøker skrevet av eksperter på området. Finn din neste vitenskapelige bok hos oss i dag.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av Dr Louise Newson
  224,-

  All you need to know to make informed decisions about your perimenopause and menopause.

 • - 10,000 flavour matches that will transform the way you eat
  av Peter Coucquyt, Bernard Lahousse & Johan Langenbick
  565,-

  The ultimate reference for creative cooks

 • av Judith Herman
  183 - 234,-

 • av Kerry (Specialist Registrar in Clinical Pharmacology and Therapeutics/General Medicine Layne, Henry (St George's Uni of London) Fok & Adam (Specialist Registrar Nabeebaccus
  344 - 912,-

 • av Megan Hess
  150,-

 • - What Climate Science Tells Us, What It Doesn't, and Why It Matters
  av Steven E. Koonin
  269,-

 • av Chris Wark & Micah Wark
  189,-

 • - The New Science of a Lost Art
  av James Nestor
  154,-

 • - Freedom and Resistance in the Attention Economy
  av James (University of Oxford) Williams
  189 - 549,-

  Are the systems of intelligent persuasion developed by today's tech giants a threat to human freedom? Drawing on insights from Ancient Greece through to Silicon Valley, Williams argues that liberating human attention may be the defining moral and political task of the Information Age. This title is also available as Open Access.

 • av Charles Bramesco
  243,-

 • av Erica Thompson
  133 - 272,-

 • - Two Classic Books on Hermetic Philosophy
  av Hermes Trismegistus & The Three Initiates
  143 - 310,-

 • - The Hidden 95% of the Universe
  av Brian Clegg
  139,-

  The mysterious phenomena that could unlock the secrets of the universe.

 •  
  941,-

  Denne tredje utgaven av Anestesisykepleie er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Boken formidler kompleksiteten og allsidigheten i anestesisykepleierens kompetanse og rolle i teamet og gir en grundig innføring ide særskilte kunnskapene og ferdighetene som anestesisykepleieren må innehaanestesisykepleierens funksjon og ansvar i en pre-, per- og postoperativ kontekstfaktorer og forhold som gjør seg gjeldende ved anestesi til bestemte pasientgrupperGenerelle temaer som smittevern og pasientsikkerhet er behandlet i egne kapitler. Boken gir også innblikk i de spesielle omstendighetene ved anestesi på utpost, prehospitalt og ved katastrofer i andre land.Boken er primært skrevet for studenter som tar utdanning i anestesisykepleie. Den er også nyttig for anestesisykepleiere som ønsker en faglig oppdatering. Målet er styrke anestesisykepleieres kompetanse og bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet både på og utenfor operasjonsstuen.

 • - The new book from Kurzgesagt - a gorgeously illustrated deep dive into the immune system
  av Philipp Dettmer
  269,-

  A gorgeously-illustrated deep dive into the immune system that will forever change how you think about your body - how it works and why it is both your greatest ally and most dangerous enemy - from the creator of the popular science YouTube channel Kurzgesagt - In a Nutshell.

 • av Anthony William
  489,-

 • - A Practical Guide
  av Virginia Braun & Victoria Clarke
  476 - 1 489,-

  This book is the definitive approach to thematic analysis, offering a highly accessible and practical discussion of doing TA.

 • - An Antidote to Chaos
  av Jordan B. Peterson
  162 - 324,-

 •  
  1 687,-

  Er du i ferd med å ta en sykepleierutdanning, men ønsker å utvide kunnskapen innenfor studiet? Da kan du lese Grunnleggende sykepleie som omhandler alt av grunnarbeidet for sykepleierutdanning.En Grunnleggende sykepleiebok vil hjelpe deg å lære nødvendige ferdigheter som sykepleier, og kan brukes gjennom hele studiet.Dette lærestoffet har en forskningsbasert og en erfaringsbasert kunnskap, som er et viktig element for din praksisforberedelse. Dermed kan de også brukes som kilder i dine oppgaver.

 • av David Robson
  159,-

 •  
  655,-

  Kognitiv atferdsterapi er en etterspurt terapiform. Det er utviklet tilnærminger som er tilrettelagt for en lang rekke psykiske og somatiske lidelser, og som bygger på dokumentert kunnskap.Håndbok i kognitiv atferdsterapi har på ny vært gjennom en omfattende revisjon og oppdatering, med bidrag fra ledende terapeuter innenfor sitt område. Den er skrevet for deg som ønsker konkrete råd om hvordan du som terapeut kan legge opp behandlingen sammen med pasienten. Håndboken inneholder godt dokumenterte metoder som kan gi deg økt trygghet, fleksibilitet og kraft i det terapeutiske samarbeidet med pasienten.Redaktørene Torkil Berge og Arne Repål er begge spesialister i klinisk psykologi. Sammen har de skrevet bøkene Trange rom og åpne plasser, Lykketyvene og Den indre samtalen. Lær deg kognitiv terapi.

 • av Kari Ingstad
  486,-

  Denne boken gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener som er relevant for helsefagene.Gjennom praksisnære eksempler demonstrerer forfatteren hvordan denne kunnskapen kan anvendes i møte med pasienter og brukere.Boka er delt inn i fire deler, hvor den første delen er en innføring i samfunnsfag, og belyser ulike forståelser av sykdom. I del to drøftes sosiale ulikheter, klasseskiller og mangfold i helse og helsetjenester i nasjonal og global sammenheng. Den tredje delen omhandler sosiologiske begreper og teorier knyttet til samhandling. Sentralt her er identitet, rolle, makt, avmakt, motmakt samt brukermedvirkning.Del fire omhandler endring, og belyser ulike utfordringer vi står overfor i framtida. Det siste kapitlet i denne delen handler om teknologi, innovasjon og nytenking. For å løse framtidige utfordringer i helsetjenesten, samt øke kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten, er det viktig at helsepersonell evner å tenke innovativt, og tar i bruk nye løsninger.

 • - How Your Mindset Can Transform Your Life
  av David Robson
  269,-

  The scientific solution to influencing your life positively, from the award-winning author of The Intelligence Trap

 • - 12 More Rules for Life
  av Jordan B. Peterson
  129 - 269,-

 • - An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making
  av Tony Fadell
  273,-

  THE NEW YORK TIMES BESTSELLER.An unorthodox guide to making things worth making, from 'the father of the iPod and iPhone' and the creator of Nest.Everyone deserves a mentor. For every career crisis, every fork in the road, you need someone to talk to. Someone who's been there before, who knows exactly how wobbly and conflicted you feel, who can give it to you straight:Here's how to think about choosing a job.Here's how to be a better manager.Here's how to approach design.Here's how to start a company.Here's how to run it.Tony Fadell learned all these lessons the hard way. He spent the first 10 years of his career in Silicon Valley failing spectacularly, and the next 20 building some of the most impactful devices in history - the iPod, iPhone, and Nest Learning Thermostat. He has enough stories and advice about leadership, design, startups, mentorship, decision making, devastating screwups, and unbelievable success to fill an encyclopedia.So that's what this book is. An advice encyclopedia. A mentor in a box.But Tony's doesn't follow the standard Silicon Valley credo that you have to radically reinvent everything you do. His advice is unorthodox because it's old school. Because it's based on human nature, not gimmicks.Tony keeps things simple: he just tells you what works. He gives you exactly what you need to make things worth making.PRAISE FOR BUILD'This is the most fun - and the most fascinating - memoir of curiosity and invention that I've ever read.'Malcolm Gladwell,Host of the Revisionist History podcast. Author of Outliers and Talking to Strangers.'Whether you're looking to build a great product, a creative team, a strong culture, or a meaningful career, Tony's guidance will get you thinking and rethinking.'Adam Grant,Author of Think Again & Host of the TED podcast WorkLife

 • av Heather Heying & Bret Weinstein
  189 - 279,-

 •  
  521,-

  Å snakke om egne erfaringer og det som er vanskelig er ikke alltid lett for barn og ungdom.Ofte kan det være bedre å bruke andre måter for å komme i kontakt, som musikk, bevegelse, tegning, digitale medier eller andre former for lek. Denne boken handler om betydningen av lek og kreativitet for barns og ungdommers utvikling og psykiske helse. Boken viser hvordan bruk av lek og kreativitet i psykoterapi gir mulighet for å bli kjent med barns og ungdommers indre opplevelsesverden.For å kunne lære å arbeide med lek og kreativitet i terapi, må behandleren ha en åpen og nysgjerrig holdning og en god porsjon mot.Denne boken er skrevet med et ønske om å inspirere psykologer, klinikere og studenter til å bidra til at lek og kreativitet skal fortsette å ha en naturlig plass i klinisk arbeid.

 • av Mattias Desmet
  319,-

 • - 73 Things About the World You Need to Know
  av Vaclav Smil
  147,-

 • av Jonathan A Smith, Paul Flowers & Michael Larkin
  439 - 1 345,-

  Interpretative phenomenological analysis (IPA) is a qualitative research approach committed to the examination of how people make sense of their major life experiences. This handy text covers its theoretical foundations and provides a detailed guide to conducting IPA research.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.