Norges billigste bøker

Religion

Vi lever i en verden fylt med variasjoner av religioner, hver med sin egen unike historie. Dette er episke historier som vi fortsatt leser i dag og bruker som en guide til hvordan vi lever våre liv. Det finnes mange ulike religioner i verden, og om du er religiøs eller ikke, er historiene de inneholder utrolig spennende. De har også en enorm visdom som går tilbake til antikken, men som også finnes i nyere religioner som har dukket opp over tid. Vi mennesker trenger alle noe å tro på, det gir oss styrke enten det er religion eller noe annet. Finn bøker om religion hos oss i dag og legg ut på en reise - uansett holdning er disse bøkene rike på innhold med fantastiske historier og gode livsguider.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 •  
  1 039,-

  Bibelen er Guds eget Ord og er et mektig redskap Gud bruker for å tale til oss. Akkurat slik Gud inspirerte Bibelens forfattere til å skrive ned Hans Ord, inspirerer Han oss ikke bare til å høre og lese, men til å gi gjensvar. Guds Ord inspirerer oss til handling, til å lovsynge Gud og gi Ham ære, til overgivelse og takk - og så uendelig mye mer! Guds Ord inspirerer oss også til å skru ned tempoet, finne sinnsro og tenke over hva vi har lest eller hørt. Inspirasjonsbibelen gir deg rom til refleksjon og til kreative notater i de brede, linjerte spaltene. Du finner mer enn fire hundre sort-hvite strektegninger spredt gjennom hele Bibelen. De vakre Ordets illustrasjoner kan fargelegges eller nytes akkurat som de er. Gjem spor av din tro gjennom hele Bibelen og gjør den til en skattkiste som vil inspirere både deg selv og de rundt deg! Du blir inspirert av Bibelens Ord. Inspirasjonsbibelen styrker din tro gjennom visuelle uttrykk og personlige notater!

 •  
  793,-

  StudentBibelen er en fullverdig studiebibel med hele bibelteksten. Bibelstoffet presenteres på en klar og oversiktlig måte som appellerer både til skoleelever fra konfirmasjonsalder, studenter og voksne i alle aldere. Her får du verktøyene du som leser trenger - for å finne ut hvordan Bibelen i enda større grad kan bli verdifull for deg i ditt personlige liv og vandring med Gud. Elementene er nøye gjennomtenkt og satt sammen for å gi deg god drahjelp, slik at du virkelig kan grave enda dypere ned i det skattkammeret som Bibelen er. Appen GUIDET TUR tar deg med på en 180-dagers reise gjennom Bibelen med hovedvekt på tema du ofte møter i hverdagen. Appen INNBLIKK og UTHEVINGER forklarer vanskelige bibelvers, trekker fram viktige fakta og oppmuntrer deg til refleksjon. INTRODUKSJONEN og «Hvordan lese ...» til hver bok i Bibelen gir deg et kort sammendrag av hva hver enkelt bok handler om og trekker fram viktige opplysninger, tema og personer. Appen 100 VIKTIGE PERSONER setter søkelyset på livet og troen til sentrale personer i bibelhistorien. StudentBibelens 3-spors bibelleseplan er en oversiktlig bibelleseplan tilpasset deg og ditt behov. EMNEREGISTERET gir en oversikt over interessante emner i Guds Ord, ordnet i alfabetisk rekkefølge.

 •  
  2 131,-

  Through its missionary, pedagogical, and scientific accomplishments, the Society of Jesus-known as the Jesuits-became one of the first institutions with a truly "global" reach, in practice and intention. The Oxford Handbook of the Jesuits offers a critical assessment of the Order, helping to chart new directions for research at a time when there is renewed interest in Jesuit studies. In particular, the Handbook examines their resilient dynamism and innovative spirit,grounded in Catholic theology and Christian spirituality, but also profoundly rooted in society and cultural institutions. It also explores Jesuit contributions to education, the arts, politics, and theology, among others.

 •  
  915,-

  I Hverdagsbibelen PLUSS er bibelteksten «Hverdagsbibelen» brukt. Ekteparet Sten og Elsbeth K. Sørensen har i en periode på ti år arbeidet for å gi deg Guds Ord i en utgave med et enklere, lett forståelig språk! Sammen med PLUSS-teksten - studienotatene utarbeidet av Jarle Waldemar, hovedpastor i Filadelfiakirken Drammen - gir den både deg som er førstegangsleser av Bibelen, og deg som har lest andre oversettelser i tiår, aha-opplevelser (eller kanskje vi burde kalle det åpenbaringer?) som gir deg lyst ti l å lese mer!- HVERDAGSSPRÅK - INNLEDNING OG OVERSIKT TIL HVER BOK - STUDIENOTATER

 • av Imam Al Bukhari
  436,-

 • av Catherine Ponder
  237 - 364,-

 • - The Japanese Art of Making Peace with Your Money
  av Ken Honda
  138,-

  Follow the zen path to happiness with money, based on the Japanese bestseller which has sold 1 million copies!

 • - A Basic Worldview Catalogue
  av James W. Sire
  182,-

  In this new fifth edition, Sire offers student-friendly introductions to a variety of concepts: theism; deism; naturalism; Marxism; nihilism; existentialism; Eastern monism; New Age philosophy; and postmodernism.

 • - A Spiritual Journey into the Heart of Islam
  av A Helwa
  295 - 353,-

 • av Jay Shetty
  245 - 265,-

  Jay Shetty, social media superstar and host of the #1 podcast 'On Purpose', distils the timeless wisdom he learned as a practising monk into practical steps anyone can take every day to live a less anxious, more meaningful life.

 •  
  518,-

  Islams hellige bok på norsk, med den arabiske teksten løpende parallelt. «Koranen» er en av vår tids mest omdiskuterte tekster. Oversettelse ved Einar Berg.«I et flerkulturelt Norge er dette en bok som ingen kan - eller bør - la ligge urørt. Einar Berg har greid ikke bare å oversette Koranen, men også å gjenskape stemningen og poesien i den.»Roald Tingsten, Skoleforum

 • - Recognize and Resist the Three Enemies That Sabotage Your Peace
  av John Mark Comer
  240,-

  In Live No Lies, John Mark Comer offers spiritual practices and advice for finding happiness and peace by recognising and resisting evil in the world, the flesh and the devil.

 • - Reflections on the Principles of a Course in Miracles
  av Marianne Williamson
  261,-

  Beautiful new cover design for this internationally acclaimed book that has sold over one million copies worldwide. Marianne Williamson shares her insights into how the practical application of love every day can provide an answer to the problems that confront us, whether these are in our relationships, our careers or our health.

 • - When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life
  av John Townsend, Ph.D. Cloud & Dr. Henry
  225,-

  In this updated edition of the New York Times bestselling book, Drs. Henry Cloud and John Townsend have expanded their popular content to help readers develop clear boundaries as part of a healthy, balanced lifestyle.

 • av C. S. Lewis
  780,-

  The Complete C. S. Lewis Signature Classics: Boxed Set is a treasure trove of literary brilliance from C. S. Lewis, one of the most beloved and celebrated authors of the 20th century. Published by HarperCollins Publishers in 2012, this collection showcases the breadth and depth of Lewis's creative and intellectual prowess. The set comprises of his most influential works that span various genres, from fantasy and science fiction to Christian apologetics, making it an essential addition to any book lover's collection. The timeless wisdom, profound insights, and captivating storytelling that characterize Lewis's writing are all on full display in this comprehensive boxed set. HarperCollins Publishers has done a fantastic job of packaging these classics in a way that honors their significance and ensures their preservation for future generations. This set is a testament to C. S. Lewis's enduring legacy and a celebration of his significant contributions to literature.

 • av S Hukr
  266,-

  Fajr and Noor, a riveting masterpiece by S Hukr, encapsulates a world of intrigue and suspense. This book, belonging to the genre of contemporary literature, takes readers on a journey that is as unpredictable as it is enthralling. Published in 2021 by Fajr Noor, the book has since been a beacon of light for readers seeking a unique literary experience. S Hukr's adept storytelling combined with the publisher's commitment to quality, makes Fajr and Noor a must-read for all bibliophiles. So, dive into the world of Fajr and Noor and let S Hukr guide you through a labyrinth of emotions and revelations.

 • - Work, Rest, and the Art of Being Human.
  av John Mark Comer
  154,-

  Practical and theologically rich, Garden City is a purposeful guide for the next generation - the book that will help twenty- and thirty-somethings to understand and embrace their calling and purpose as they figure out next steps and direction in their lives.You've heard people say, "e;Who you are matters more than what you do."e; But does the Bible really teach that? In Garden City, popular pastor and speaker John Mark Comer gives a surprisingly counter-cultural take on the typical "e;spiritual"e; answer of the church. Comer explores Scripture to discover God's original intent for how we are meant to spend our time, reshaping how you view and do your work, rest, and life. Here, you'll find answers to questions like:Does God care where I work?Does he have a clear direction for me?What about what I do with my free time or how much rest I get?In these pages, you'll learn that it's ultimately about the reality that what we do matters, just as much as who we are.

 • av Gary Chapman
  225,-

  The 5 Love Languages is a transformative book penned by the renowned author, Gary Chapman. Published in 2015 by Moody Publishers, this book has captured the hearts of readers worldwide. The genre of the book is self-help, focusing on personal relationships and emotional well-being. Chapman explores the concept of 'love languages,' which are unique ways in which individuals express and interpret love. He provides insightful guidance on understanding your own love language as well as that of your partner. This knowledge can lead to more fulfilling and meaningful relationships. The 5 Love Languages is more than just a book; it's a tool for nurturing your personal growth and enhancing your relationships. Don't miss the chance to learn from Gary Chapman's profound wisdom and experiences.

 • av S Hukr
  266,-

  Through His Eyes is a collection of quotes and poetry. A book that will show you what True Love is all about, something that is very rare these days. It is about the language of love that should never die in our lives. Love that will ignite a flame in your heart and keep you warm throughout your life.

 • - The Strange Story of a Monastery which was Once Called The Ark
  av Mikhail Naimy
  137,-

  A classic of spiritual literature - Mikhail Naimy, a contemporary of Kahlil Gibran, author of The Prophet, has woven legend, mysticism, philosophy and poetry into a powerful allegorical story that has touched the hearts of millions of readers.

 • av Zondervan
  780,-

  The Amplified Study Bible, Leathersoft, Brown is a remarkable piece of literature by the renowned author, Zondervan. Published in the year 2017, this book has made its mark in the literary world. The genre of this book is a blend of spirituality and wisdom, making it a must-read for those seeking enlightenment. The author's profound understanding of life and spirituality is reflected in the pages of this book. Published by Zondervan, one of the most respected publishing houses, this book is bound to leave an indelible impact on its readers. The Amplified Study Bible is not just a book, it's a journey towards understanding life and beyond.

 • av Francis Chan
  195,-

 • av Scott Erickson
  275,-

  Say Yes gives you the mental and spiritual practices you need to enjoy your life again--and bring greater fullness than you could imagine before."e;My life doesn't look anything like I wanted it to. How do I even keep going?"e; When the dreams for our life die, our vision of who we hoped to become often dies too. That's when The Voice of Giving Up appears.Visual artist and spiritual director Scott Erickson has had long midnight conversations with The Voice of Giving Up, and he knows how anxiety and depression make The Voice especially loud. But he's discovered that our darkest moments are sometimes doorways to a deeper, more joy-filled journey of recovering who we are, why we're here, and why the future bursts with possibilities if we are willing to say yes to life's brightest gifts.In Say Yes, Scott helps you learn how to reawaken your deepest desires, disempower your greatest fears, and identify the destructive narratives holding you back. Combined with Scott's beautiful, thought-provoking illustrations, this is a profound exploration of beginning again after:Disappointment at how life is turning outSuspecting we are not prepared or smart enoughLosing hope that change is possible and that pain can have a purposeTake the first step to gain the gentle yet powerful tools you need, and say yes to what lies ahead today.

 • av Eric John Campbell
  168,-

 • - A New History of the Middle Ages
  av Dan Jones
  191 - 345,-

  Dan Jones's epic new history tells nothing less than the story of how the world we know today came to be built.

 • - The Greek Myths Retold
  av Stephen Fry
  164 - 445,-

 • - The myths of the Ancient Greek heroes retold
  av Stephen Fry
  175 - 294,-

 • - The International No. 1 Bestseller - Shortlisted for the Women's Prize for Fiction 2019
  av Madeline Miller
  145 - 285,-

 • av Lao Zi
  256,-

  Stephen Mitchell's much praised translation of Lao Tzu's Tao Te Ching, with its message of balance and harmony in living, is accompanied by a selection of ancient Chinese paintings.

 • av Stephen Fry
  164 - 295,-

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.