Norges billigste bøker

Bøker i Bedriftsøkonomisk analyse-serien

Filter
Filter
Sorter etterSorter Serierekkefølge
 • av Kjell Magne Baksaas & Øystein Hansen
  548,-

  Boken dekker temaet Finansregnskap med analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon på universiteter og høgskoler. Finansregnskap med analyse gir en oversiktlig innføring i: - presentasjon av årsregnskap og årsberetning - analyse av årsregnskapet - de viktigste forskjellene mellom skattereglene og regnskapsreglene - regnskapslovens vurderingsregler med kort omtale av de internasjonale regnskapsreglene i IFRS Boken dekker temaet Finansregnskap med analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon på universiteter og høgskoler. Boken kan også være aktuell på fagskolenivå. Finansregnskap med analyse har en logisk og ryddig struktur med sammendrag, kontrollspørsmål og oppgaver til hvert kapittel. Kontoplan med de mest brukte kontoene og eksempel på årsregnskap (med noter) er tatt med som vedlegg. I boken er det tatt med engelsk oversettelse av sentrale nøkkeltall og av oppstillingsplanene i regnskapsloven. Boken er à jour med regnskapsloven og andre relevante lover. I denne utgaven er omtalen av bærekraft og ikke-finansiell rapportering vesentlig utvidet. Det er også et nytt kapittel om praktisk bruk av regnskapet til økonomistyring i små bedrifter. Løsningsforslag til oppgavene i boken finnes snart på nettsidene.

 • av Lars Ottesen, Øystein Hansen & Alf Øyen
  495,-

  Boken er delt inn i tre deler. Den første delen omhandler grunnleggende regnskapsteori og den andre ser på ulike forretningstilfeller. Den siste delen gir en grunnleggende innføring i årsregnskapet. Har oppgaver, fasit, kontoplan og stikkordsliste.

 • av Lars Ottesen, Alf H. Øyen & Trond Winther
  590,-

  Boken dekker kurset Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1) i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Den er også aktuell for andre tilsvarende kurs på høgskolenivå. Boken gir forståelse for grunnleggende bedriftsøkonomi gjennom lett tilgjengelig teori og gjennom en rekke eksempler og oppgaver. I tillegg inneholder boken kontrollspørsmål, sammendrag og oppgaver til hvert kapittel. Har stikkordregister.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.