Norges billigste bøker

Bøker i Veien til førerkortet-serien

Filter
Filter
Sorter etterSorter Serierekkefølge
 • av Lena Jeanette Fossheim
  546 - 669,-

 • av Pål Andersen, Øyvind Årbogen & Jan Harry Svendsen
  152,-

  Her er 60 nyttige øvelser og oppgaver som gir eleven en innføring i ulike trafikksituasjoner, og som skaper refleksjon over alle emnene som belyses i Teoriboken for Trafikalt Grunnkurs.

 • av Anne Kristin B. Tollefsen
  271 - 667,-

  I serien Veien til førerkortet klasse B tilbyr vi en arbeidsbok hvor eleven kan teste seg selv. Boken bygger på læreboken for personbil i samme serie.Her finner du over 300 varierte spørsmål som gir eleven trening i å tenke gjennom ulike trafikksituasjoner som han/hun vil støte på under opplæringen og som ferdigutdannet sjåfør.Spørsmålene er tatt fra målene i hele læreplanen, derfor må eleven i tillegg til teoriboken, også benytte den kunnskapen han/hun lærer i den teoretiske og praktiske undervisningen ved trafikkskolen

 • av Leif N. Olsen
  271 - 272,-

 • av Erik Lysenstøen & Arve J. Stavik
  486 - 979,-

 •  
  271,-

  Velkommen til læreboka for B kode 96 eller førerkort for klasse BE i serien Veien til førerkortet. Denne boka inneholder det viktigste fagstoffet for å kunne ta førerkort i kalsse BE.

 • av Astrid B. Thomassen
  272,-

  Grunnmuren til førerkortet, dekker grunnleggende trafikkteori på en enkel og tydelig måte. Gjennom bilder og noen få ord vil du lett se og forstå teorien. Heftet inneholder bare det viktigste for å klare den teoretiske og den praktiske førerprøven. Heftet er et hjelpemiddel til læreboka Veien til førerkortet, kl.B

 •  
  422,-

  I serien VEIEN TIL FØRERKORTET, tilbyr vi spørsmålsboka for klasse B, personbil hvor eleven kan teste seg selv. 240 varierte spørsmål som gir trening i å tenke igjennom ulike trafikksituasjoner eleven vil støte på under opplæringen og som ferdigutdannet sjåfør. Spørsmålene er tatt fra målene i HELE læreplanen, derfor må eleven i tillegg til læreboka, også benytte den kunnskapen han/hun lærer i den teoretiske og praktiske undervisningen. Spørsmålsboka bør brukes i kombinasjon med læreboka og arbeidsboka. Eleven må også bruke det han/hun lærer i kjøreopplæringen sammen med læremidlene for å forstå teorien og være best mulig forberedt til den teoretiske og den praktiske førerprøven

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.