Norges billigste bøker

Bøker av John Haugan

Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av John Haugan & Eimund Aamot
  179,-

 • av John Haugan
  885,-

  Kalkulus med flere variablerer skrevet for studenter som trenger innsikt i analyse ut over det a kunne regne med funksjoner med én variabel. Dette gjelder for eksempel bachelor-ingeniørstudenter som har tenkt a studere videre til en mastergrad.Boka forklarer begreper og metoder pa en beskrivende og intuitiv mate. Det er lagt vekt pa at studentene selv skal bli i stand til a beskrive, gjøre rede for og forklare stoffet som gjennomgas. Forstaelse er prioritert framfor regneteknikk. I trad med intensjonene i Bolognaprosessen og kvalifikasjonsrammeverket, er det formulert presise mal for hva studentene skal kunne etter a ha arbeidet med stoffet. Malene ligger pa ulike nivaer - fra det rent beskrivende til det a kunne generalisere. Det er lagt inn testspørsmal og testoppgaver slik at studenten kan sjekke om malene er nadd etter hvert som det arbeides med stoffet. Begreper og metoder introduseres med utgangspunkt i stoff som er kjent fra tidligere. Dette gir studentene en plattform a sta pa for a konstruere ny kunnskap. Boka innledes med et avsnitt der studentene far tips om hvordan de bør arbeide for a lykkes med a lære kalkulus med flere variabler. John Haugan er utdannet cand. real med fysikk hovedfag i tillegg til fagene matematikk, informatikk, kjemi, geofysikk og astronomi. Har har ogsa omfattende utdanning i realfagsdidaktikk. Han har vært med pa a utarbeide metodisk veiledning i naturfag i grunnskolen, og deltatt i læreplanarbeid i ingeniørutdanningen.Haugan er na dosent ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og har skrevet en lang rekke bøker i fysikk, matematikk og naturfag.

 • av John Haugan, Merethe Frøyland, Merete Hannisdal & m.fl.
  298 - 1 243,-

  Lærerens bok inneholder blant annet en håndbok som følger grunnboka fra side til side. I tillegg finnes råd og tips, supplerende stoff og kommentarer til boka.

 • av John Haugan, Merethe Frøyland, Merete Hannisdal & m.fl.
  298 - 948,-

  Arbeidsboka har oppgaver til hvert kapittel i grunnboken.

 • av John Haugan & Merete Hannisdal
  298 - 948,-

  Arbeidsboka har oppgaver til hvert kapittel i grunnboken.

 • av John Haugan, Merethe Frøyland & Merete Hannisdal
  298 - 948,-

  Arbeidsboka har oppgaver til hvert kapittel i grunnboken.

 • av John Haugan, Merete Hannisdal, Kari Synnes & m.fl.
  298 - 1 247,-

  Boka inneholder fagstoff, oppgaver og aktiviteter, og den legger til rette for differensiering og variert undervisning.

 • av John Haugan, Merete Hannisdal, Kari Synnes & m.fl.
  298 - 948,-

  Boka inneholder fagstoff, oppgaver og aktiviteter, og den legger til rette for differensiering og variert undervisning.

 • av John Haugan & Eimund Aamot
  179,-

  Heftet inneholder tabeller og formler utarbeidet til bruk i videregående skole i fysikkfagene Fysikk 1 og Fysikk 2.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.