Norges billigste bøker

Bøker av Virginia Braun

Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • - A Practical Guide
  av Virginia Braun & Victoria Clarke
  475 - 1 790,-

  This book is the definitive approach to thematic analysis, offering a highly accessible and practical discussion of doing TA.

 • - A Practical Guide for Beginners
  av Dr. Victoria Clarke & Dr. Virginia Braun
  658 - 1 699,-

  This accessible, practical 'how to' guide provides students with a step-by-step toolkit of the why, when and how of qualitative methods, for anyone studying qualitative research or doing a research project.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.