Norges billigste bøker

Dynamisk immaterialrett

Om Dynamisk immaterialrett

Temaet for Dynamisk immaterialrett er tredjepersonskonflikter og immaterialrettigheter. Immaterialrettigheter kan som hovedregel overdras, utlisensieres, pantsettes og være gjenstand for kreditorbeslag, både av utleggssøkende kreditorer og konkursbo. Dermed kan det oppstå konflikt mellom flere aktører som alle mener å ha en rett til den samme immaterialrettigheten. Tredjepersonskonfliktene oppstår der disse rettighetene er uforenlige med hverandre. Hvordan skal slike tredjepersonskonflikter løses, og hvordan kan de unngås? Hva skal til for at rettsstiftelser som etableres i immaterialrettigheter får rettsvern, og med det kan gjøres gjeldende overfor tredjepersoner? Når kan en erverver med trygghet betale kjøpesummen uten å frykte at det kjøpte går tapt i møte med overdragerens rettsforgjengere, kreditorer eller avtaleerververe? Hva må en kreditor gjøre for å sikre at beslaget får rettsvern og for å unngå at tredjepersonskonflikter oppstår? Hvilke rettsstiftelser er av en slik karakter at de kan gjøres gjeldende overfor enhver? Forfatteren redegjør for hvordan tredjemannskonflikter som gjelder immaterialrettigheter bør og skal løses, og ikke minst hvordan slike konflikter kan unngås. Med denne boken ønsker forfatteren å bidra til rettslig forutberegnelighet ved transaksjoner av immaterialrettigheter og til en effektiv gjeldsforfølgning.

Vis mer
 • Språk:
 • Norsk bokmål
 • ISBN:
 • 9788202802974
 • Bindende:
 • Hardback
 • Sider:
 • 334
 • Utgitt:
 • 1 januar 2023
 • Utgave:
 • 1
 • Dimensjoner:
 • 176x247x24 mm.
 • Vekt:
 • 750 g.
  På lager
Leveringstid: 1-3 virkedager
Forventet levering: 5 mars 2024

Beskrivelse av Dynamisk immaterialrett

Temaet for Dynamisk immaterialrett er tredjepersonskonflikter og immaterialrettigheter. Immaterialrettigheter kan som hovedregel overdras, utlisensieres, pantsettes og være gjenstand for kreditorbeslag, både av utleggssøkende kreditorer og konkursbo. Dermed kan det oppstå konflikt mellom flere aktører som alle mener å ha en rett til den samme immaterialrettigheten. Tredjepersonskonfliktene oppstår der disse rettighetene er uforenlige med hverandre.

Hvordan skal slike tredjepersonskonflikter løses, og hvordan kan de unngås? Hva skal til for at rettsstiftelser som etableres i immaterialrettigheter får rettsvern, og med det kan gjøres gjeldende overfor tredjepersoner? Når kan en erverver med trygghet betale kjøpesummen uten å frykte at det kjøpte går tapt i møte med overdragerens rettsforgjengere, kreditorer eller avtaleerververe? Hva må en kreditor gjøre for å sikre at beslaget får rettsvern og for å unngå at tredjepersonskonflikter oppstår? Hvilke rettsstiftelser er av en slik karakter at de kan gjøres gjeldende overfor enhver? Forfatteren redegjør for hvordan tredjemannskonflikter som gjelder immaterialrettigheter bør og skal løses, og ikke minst hvordan slike konflikter kan unngås. Med denne boken ønsker forfatteren å bidra til rettslig forutberegnelighet ved transaksjoner av immaterialrettigheter og til en effektiv gjeldsforfølgning.

Brukervurderinger av Dynamisk immaterialrettFinn lignende bøker
Boken Dynamisk immaterialrett finnes i følgende kategorier:

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.